Norsk English
Only in English Only in English

News
Log
Ringing numbers
Deviation
Species list from log
Bird in Focus
Recording area
Publications

About us
Contact

Guided tours
Accommodation

Log in

Search the site

E-mail
Ringing numbers
Sorry, but we are outside of the spring and autum seasons.
Detailed log

Deviation
Common Redpoll19-100%
Barnacle Goose1-100%
Tengmalm´s Owl3-94%
Eurasian Bullfinch25-90%
Bohemian Waxwing87-88%
Eurasian Jay7109+2905%
Sanderling845+672%
Rough-legged Buzzard182+569%
Red-backed Shrike237+566%
Crested Tit274+522%
View deviation of seasons

Bird in Focus
Fjellerke

Det norske navnet fjellerke indikerer hvor denne flotte lerka har sine hekkeområder, mens det engelske artsnavnet shore lark indikerer hvor den oppholder seg om vinteren. Den er gjerne å finne i både strandsonen og på dyrket mark langs kysten vinterstid, og et fåtall bruker å overvintre på Lista. Noen av dem rekker å komme med i fuglestasjonens loggmateriale før sesongen avsluttes 15. november. Høstens første observasjon ble gjort i midten av oktober. Nå i starten av november har en liten flokk på 3 individer hatt tilhold i området.


Previously Bird in Focus

Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Jay - irruptive species of the autumn
  Wagtail colour ringing
  Blue tit movements over Lista
  Norwegian record for pied wagtails at Lista
  NRK innslag om glente på Dagsrevyen 21

Nyheter fra NOF
Rapporter dine observasjoner...
Nye fuglefrimerker er i...
Ny Norgesliste og endringer...
Kampen for trekkfuglene...
Det blir stadig færre fugler...
Tredje runde av Fotonøtta i...
Rødstrupesanger – én eller...
Urealistiske avbøtende tiltak...