Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2018
Program
Foredrag
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Nyheter fra Lista Fuglestasjon

Her er de siste nyheter fra Lista Fuglestasjon

Ukas fugl - Grågås (05.08.2018)
Grågås -Anser anser- Grågåsa er velkjent for mange. Den har økt i antall og utvidet sine hekkeområder, og finnes både langs kysten og i våtmarker i innlandet.
Les mer
Ukas fugl - Myrsnipe (23.07.2018)
Myrsnipe -Calidris alpina-
Tidligere hekket den sørlige underarten av myrsnipe på Lista, men i dag hekker arten stort sett bare i høyereliggende strøk i Norge...

Les mer
Ukas fugl - Grankorsnebb (16.07.2018)
Grankorsnebb -Loxia curvirostra-
Korsnebbene er noen fascinerende finkefugler som har spesialisert seg på konglefrø...

Les mer
Ukas fugl - Tornirisk (10.07.2018)
Tornirisk -Carduelis cannabina-
Tornirisken er en vanlig art i kulturlandskapet på Lista, hvor den hekker spredt over det meste av halvøya...

Les mer
Ukas fugl - Taksvale (27.06.2018)
Taksvale -Delichon urbicum-
Taksvala murer sine reir av leire utenpå hus- eller låvevegger oppunder takskjegget, noe som har gitt den sitt navn...

Les mer
Rapport fra våren 2018 (21.06.2018)
Lista Fuglestasjon fullførte den 10.juni den 28 sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om våren. Stasjonen har hatt 87 bemanningsdager fra 15.mars til 10.juni. 918 fugler ble fanget (gjennomsnitt for våren er 1030) av 47 forskjellige arter.
Les mer
Begynnerkurs i ringmerking: 11.-12. august 2018 (17.06.2018)
Kurset avholdes som et weekend-kurs i perioden 11.-12. august på Lista Fuglestasjon i Farsund kommune. Dette kurset passer for de som har ingen, eller lite ringmerkingserfaring, og ønsker å lære det mest grunnleggende. Kurset passer også for de som har ringmerket før og trenger mer erfaring til å få ringmerkingslisensen. Kurset arrangeres av Lista Fuglestasjon i samarbeid med NOF.
Les mer
Ukas fugl - Tårnseiler (15.06.2018)
Tårnseiler -Apus apus-
Tårnseileren er den eneste representanten for seilerfamilien som hekker i Norge...

Les mer
Ukas fugl - Tornsanger (11.06.2018)
Tornsanger -Sylvia communis-
Tornsangeren er en karakterart i busker og kratt i kulturlandskapet på Lista...

Les mer
Ukas fugl - Gjøk (20.05.2018)
Gjøk -Cuculus canorus-
Gjøkens "ko-ko" er en velkjent lyd for de fleste, som kan høres fra mai og utover forsommeren da den har kommet tilbake fra overvintring i Afrika...

Les mer
Ukas fugl - Smålom (10.05.2018)
Smålom -Gavia stellata-
Smålommen er en stor vannfugl med karakteristisk lang kropp, spisst nebb og svømmeføttene plassert bak kroppen. ...

Les mer
Ukas fugl - Løvsanger (29.04.2018)
Løvsanger -Phylloscopus trochilus-
Den lille løvsangeren er Norges vanligste fugl som hekker over hele landet...

Les mer
Den Skandinaviske Trippelen (29.04.2018)
Vil du gjøre en innsats og være med å bidra ved tre skandinaviske fuglestasjoner!? I år tilbyr vi for første gang en pakke for frivillige: Den Sandinaviske Trippelen!
Kom til Skagen - Ottenby - Lista

Les mer
Ukas fugl - Sivhauk (27.04.2018)
Sivhauk -Circus aeruginosus-
Sivhauken er en av de få rovfuglene som hekker på Flat-Lista, nærmere bestemt Slevdalsvann...

Les mer
Vi har fått ny utkikksplattform!! (24.04.2018)
Det siste året har vi fått tillatelse, søkt og fått støtte til å bygge en plattform med utsikt til Våien, stranda og sjøen, i le for nordavinden! Nå er den ferdig!

Plattformen ligger nær P-plassen og er nå klar til å bli brukt av personalet fra fuglestasjonen og andre besøkende til Fyret. Resultatet er kjempebra!

Les mer
 
Sider (1 - 8): Forrige - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Neste


Merketall
Denne sesongen1384
I dag64
Topp 3 i dag:
Løvsanger20
Gråspurv11
Stær7
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Gråtrost4-99%
Havhest9-97%
Vipe31-96%
Gravand16-95%
Tundralo1-94%
Tyrkerdue40+647%
Sandløper162+462%
Grønnsisik382+396%
Kråke1448+256%
Bydue177+255%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Ukas fugl - Grågås
  Ukas fugl - Myrsnipe
  Ukas fugl - Grankorsnebb
  Ukas fugl - Tornirisk
  Ukas fugl - Taksvale

Nyheter fra NOF
Andre runde av Fotonøtta i...
Drager eller måker på taket?
Trengs grunneiers tillatelse...
Løse fasaner og andre fugler
Tyrifjorden våtmarkssystem:...
Hva skjer med kongeørna? -...
Hogger flest trær når...
Sukkerrørsmettene komponerer...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793