Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenFull size">Kurtiserende hettemåker
Kurtiserende hettemåker
Hettemåke er en av artene som går kraftig tilbake i overvåkingsprogrammet. På Norsk Rødliste for Arter har hettemåke status "nær truet" (NT).
Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista Fuglestasjoner 2011

Munk, hann og hunn
Munk, hann og hunn
Dette paret med munk går muligens gode tider i møte. Munk er en art som viser tydelig framgang i overvåkingsmaterialet.

Lista- og Jomfruland fuglestasjoner rapporterer årlig overvåkingsresultater for ca. 200 fuglearter til Direktoratet for Naturforvaltning. Den andre rapporten er nylig ferdig og dekker året 2011, men gir også en statusoppdatering av interessante trender over den 20-30 år lange overvåkingsperioden.

Av M. Wold Både de daglige trekktellingene og tallene fra den standardiserte nettfangsten utgjør tidsserier som er aktuelle for naturovervåkingsprogrammer. Lange uavbrutte tidsserier er spesielt verdifulle for klimaforskning der det er aktuelt å måle endringer over flere tiår, samt for å kunne dokumentere variasjoner i artsmangfold som følge av menneskelig påvirkning i naturen. Tidsseriene som fuglestasjonene har er noen av de lengste og mest omfattende biologiske tidsserier som eksisterer i Norge. Datamaterialet fra både Lista og Jomfruland er stort og omfattende, og kan brukes til å gi tidlige indikasjoner på bestandsendringer hos arter.

Arter på fram- og tilbakegang

De arter som viser den tydeligste framgangen gjennom overvåkingsperiodene ved både Lista og Jomfruland er knoppsvane, grågås, kortnebbgås, stokkand, sjøorre, laksand, smålom, toppskarv, gråhegre, musvåk, vandrefalk, grønnstilk, teist, vintererle, ravn, måltrost, munk, gransanger, kjøttmeis og stillits. Arter med den klareste tilbakegangen er brushane, hettemåke, kornkråke, stær, buskskvett, fuglekonge, pilfink, bergirisk og rosenfink. Høsten 2011 var preget av mange rovfugler og ugler da dette var et godt smågnagerår, og en invasjon av båndkorsnebb fra øst. Rapporten kan lastes ned her (pdf 2,7 MB): DN Rapport 2011

Takk!

Vi retter en stor takk til alle feltarbeidere og frivillige ved Lista og Jomfruland fuglestasjoner. Mange timer er lagt ned over mange år for å dokumentere fugletrekkets årlige variasjoner. Vi retter også en takk til DN for økonomisk støtte til den standardiserte fangsten og utarbeidelse av denne rapporten.Merketall
Denne sesongen0
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Beklager, men vi mangler data for denne sesongen. Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Den Skandinaviske Trippelen
  Rapport fra høsten 2018
  Begynnerkurs i ringmerking: 04.-05. mai 2019
  Ukasfugl - Merlin
  LISTA FUGLEFESTIVAL 2018

Nyheter fra NOF
NOF OA vedtar satsingsområder
NOF ber Ola Elvestuen ta nye...
Utbygging kan gi akutt...
Vi må merke at det er en...
Løgnaktig og grovt villedende...
Velkommen til NOFs årsmøte...
Sju millioner fugler drepes...
Wilsonstormsvalen får nytt...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793