Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Festival 2020
Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2011
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2011
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Sædgås Bean Goose Anser fabalis
4 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
5 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
6 Grågås Greylag Goose Anser anser
7 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
8 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
9 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
12 Snadderand Gadwall Anas strepera
13 Krikkand Common Teal Anas crecca
14 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
15 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
16 Knekkand Garganey Anas querquedula
17 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
18 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
19 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
20 Bergand Greater Scaup Aythya marila
21 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
22 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
23 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
24 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
25 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
26 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
27 Laksand Goosander Mergus merganser
28 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
29 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
30 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
31 Islom Great Northern Loon Gavia immer
32 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
33 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
34 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
35 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
36 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
37 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
38 Grålire Sooty Shearwater Puffinus griseus
39 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
40 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
41 Stormsvale Leach´s Storm-petrel Oceanodroma leucorhoa
42 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
43 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
44 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
45 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
46 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
47 Svartglente Black Kite Milvus migrans
48 Glente Red Kite Milvus milvus
49 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
50 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
51 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
52 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
53 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
54 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
55 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
56 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
57 Kongeørn Golden Eagle Aquila chrysaetos
58 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
59 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
60 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
61 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
62 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
63 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
64 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
65 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
66 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
67 Trane Common Crane Grus grus
68 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
69 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
70 Rødbrystlo Caspian Plover Charadrius asiaticus
71 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
72 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
73 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
74 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
75 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
76 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
77 Sandløper Sanderling Calidris alba
78 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
79 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
80 Bonapartesnipe White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis
81 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
82 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
83 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
84 Brushane Ruff Calidris pugnax
85 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
86 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
87 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
88 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
89 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
90 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
91 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
92 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
93 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
94 Damsnipe Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
95 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
96 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
97 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
98 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
99 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
100 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
101 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
102 Storjo Great Skua Stercorarius skua
103 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
104 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
105 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
106 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
107 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
108 Gulbeinmåke Yellow-legged Gull Larus michahellis
109 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
110 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
111 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
112 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
113 Rovterne Caspian Tern Hydroprogne caspia
114 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
115 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
116 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
117 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
118 Lomvi Common Murre Uria aalge
119 Alke Razorbill Alca torda
120 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
121 Alkekonge Little Auk Alle alle
122 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
123 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
124 Skogdue Stock Dove Columba oenas
125 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
126 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
127 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
128 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
129 Hubro Eurasian Eagle Owl Bubo bubo
130 Spurveugle Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum
131 Kattugle Tawny Owl Strix aluco
132 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
133 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
134 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
135 Tårnseiler Common Swift Apus apus
136 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
137 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
138 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
139 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
140 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
141 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
142 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
143 Tretåspett Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
144 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
145 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
146 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
147 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
148 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
149 Amursvale Red-rumped Swallow Cecropis daurica
150 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
151 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
152 Markpiplerke Tawny Pipit Anthus campestris
153 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
154 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
155 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
156 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
157 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
158 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
159 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
160 Linerle White Wagtail Motacilla alba
161 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
162 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
163 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
164 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
165 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
166 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
167 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
168 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
169 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
170 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
171 Ørkensteinskvett Desert Wheatear Oenanthe deserti
172 Steintrost Rock Thrush Monticola saxatilis
173 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
174 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
175 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
176 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
177 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
178 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
179 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
180 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
181 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
182 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
183 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
184 Rødstrupesanger Subalpine Warbler Sylvia cantillans
185 Hauksanger Barred Warbler Sylvia nisoria
186 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
187 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
188 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
189 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
190 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
191 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
192 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
193 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
194 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
195 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
196 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
197 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
198 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
199 Løvmeis Marsh Tit Poecile palustris
200 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
201 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
202 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
203 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
204 Kjøttmeis Great Tit Parus major
205 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
206 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
207 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
208 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
209 Skjære Common Magpie Pica pica
210 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
211 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
212 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
213 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
214 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
215 Ravn Common Raven Corvus corax
216 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
217 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
218 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
219 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
220 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
221 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
222 Gulirisk European Serin Serinus serinus
223 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
224 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
225 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
226 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
227 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
228 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
229 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
230 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
231 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
232 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
233 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
234 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
235 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
236 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
237 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
238 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
239 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
240 Rødbrystspurv Gray-necked Bunting Emberiza buchanani
241 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
242 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
243 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
Antall arter 243

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793