Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2018
Program
Foredrag
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2018
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2018
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
4 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
7 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
8 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
9 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
10 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
11 Snadderand Gadwall Anas strepera
12 Krikkand Common Teal Anas crecca
13 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
14 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
15 Knekkand Garganey Anas querquedula
16 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
17 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
18 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
19 Bergand Greater Scaup Aythya marila
20 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
21 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
22 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
23 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
24 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
25 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
26 Laksand Goosander Mergus merganser
27 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
28 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
29 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
30 Islom Great Northern Loon Gavia immer
31 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
32 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
33 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
34 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
35 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
36 Grålire Sooty Shearwater Puffinus griseus
37 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
38 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
39 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
40 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
41 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
42 Glente Red Kite Milvus milvus
43 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
44 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
45 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
46 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
47 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
48 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
49 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
50 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
51 Kongeørn Golden Eagle Aquila chrysaetos
52 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
53 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
54 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
55 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
56 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
57 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
58 Trane Common Crane Grus grus
59 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
60 Avosett Pied Avocet Recurvirostra avosetta
61 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
62 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
63 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
64 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
65 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
66 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
67 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
68 Sandløper Sanderling Calidris alba
69 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
70 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
71 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
72 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
73 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
74 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
75 Brushane Ruff Calidris pugnax
76 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
77 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
78 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
79 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
80 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
81 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
82 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
83 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
84 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
85 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
86 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
87 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
88 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
89 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
90 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
91 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
92 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
93 Storjo Great Skua Stercorarius skua
94 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Larus melanocephalus
95 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
96 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
97 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
98 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
99 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
100 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
101 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
102 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
103 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
104 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
105 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
106 Lomvi Common Murre Uria aalge
107 Alke Razorbill Alca torda
108 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
109 Alkekonge Little Auk Alle alle
110 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
111 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
112 Skogdue Stock Dove Columba oenas
113 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
114 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
115 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
116 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
117 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
118 Nattravn European Nigthjar Caprimulgus europaeus
119 Tårnseiler Common Swift Apus apus
120 Isfugl Common Kingfisher Alcedo atthis
121 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
122 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
123 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
124 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
125 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
126 Dverglerke Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
127 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
128 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
129 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
130 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
131 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
132 Amursvale Red-rumped Swallow Cecropis daurica
133 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
134 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
135 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
136 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
137 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
138 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
139 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
140 Linerle White Wagtail Motacilla alba
141 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
142 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
143 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
144 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
145 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
146 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
147 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
148 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
149 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
150 Asiasvartstrupe Siberian Stonechat Saxicola maurus
151 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
152 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
153 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
154 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
155 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
156 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
157 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
158 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
159 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
160 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
161 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
162 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
163 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
164 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
165 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
166 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
167 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
168 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
169 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
170 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
171 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
172 Rødtoppfuglekonge Firecrest Regulus ignicapilla
173 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
174 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
175 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
176 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
177 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
178 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
179 Kjøttmeis Great Tit Parus major
180 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
181 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
182 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
183 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
184 Skjære Common Magpie Pica pica
185 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
186 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
187 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
188 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
189 Ravn Common Raven Corvus corax
190 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
191 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
192 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
193 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
194 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
195 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
196 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
197 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
198 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
199 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
200 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
201 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
202 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
203 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
204 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
205 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
206 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
207 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
208 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
209 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
210 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
211 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
212 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 212

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793