Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenLista Fuglestasjon går inn i NOF

Etter 25 år som egen medlemsorganisasjon ble Lista Fuglestasjon fra 1.april omorganisert og driften av stasjonen blir en del av Norsk Ornitologisk Forening. Stasjonen blir nå i stedet et eget prosjekt i hovedforeningen og på sett og vis en nasjonal fuglestasjon i NOF.

Lista Fuglestasjon har greid seg veldig godt som en lokal forening veldig lenge, og fått til veldig mye. Vi er særlig fornøyd med det store standardiserte ringmerkings- og observasjonsmaterialet vi har samlet over 25 år. Et materiale så verdifullt at Miljødirektoratet støtter arbeidet med årlige bevilgninger innenfor program for Terrestrisk naturovervåking (TOV). Vi er også svært fornøyd med alle besøkende, frivillige, sivilarbeidere og ansatte som opp igjennom årene har tatt del i virksomheten og sammen har gode fugle- og naturopplevelser ved Lista Fyr.

Når årsmøtet nå for andre gang besluttet å legge ned stasjonen som medlemsorganisasjon og overføre eiendelene til NOF, så var det på mange måter et resultat av at fuglestasjonen har vært i overkant vellykket, med unntak av på området lokal rekruttering. Stasjonen ble på sett og vis en gjøkunge som vokste seg litt for stor i forhold til hva man kan forvente at frivillige, særlig i styresammenheng, kunne ta ansvar for. Dette gjaldt så vel det strenge regimet med bemanning til overvåkingen, det å bli arbeidsgiver og det å kunne håndtere eierskapet ansvarlig av Natur og Fritid , som stasjonen eide 50 % av.

En tilknytning til NOF gir fuglestasjonen en sterkere administrasjon å lene seg på. Det gir mulighet for stasjonen til å nå ut og kommunisere bredere, men også en fagavdeling i NOF å kommunisere med. At NOF har tatt stasjonen i mot med åpne armer er en anerkjennelse av det arbeidet stasjonen har gjort og det viktige materialet den besitter, men også et ønske om å sikre videre drift. Det er også et signal om at man ønsker at det å besøke stasjonen og delta i aktiviteter skal være et tilbud til medlemmene. Et viktig mål for stasjonen framover vil derfor være å engasjere flere i driften, men også tilby medlemmene kurs og andre aktiviteter.

En viktig forutsetning for at overtakelsen har gått rimelig enkelt for seg er at det har vært tillit mellom partene. Fuglestasjonen har ønsket videre økt satsing, noe NOF har bekreftet at de vil sørge for, og dermed var saken grei. At Listas Fuglestasjons overvåking allerede var en del av TOV med årlig bevilgning, og at Lista Fuglestasjon kunne føre over nær 3 mill. kroner med på lasset i form av eierandeler i Natur og Fritid og penger på bok, gjorde nok avgjørelsen lettere i NOF. Det er på mange måter en ferdigpakke NOF har tatt over, ikke en trengende klient.

Merketall
Denne sesongen742
I dag18
Topp 3 i dag:
Løvsanger7
Møller3
Tornsanger3
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Gråsisik2-100%
Havhest15-97%
Svartmeis4-96%
Polarsnipe2-96%
Sangsvane1-94%
Toppskarv5907+483%
Havørn29+350%
Musvåk33+231%
Toppand551+222%
Krykkje596+210%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Den Skandinaviske Trippelen - Høst 2019
  Rapport fra høsten 2018
  Begynnerkurs i ringmerking: 04.-05. mai 2019
  Ukasfugl - Merlin
  LISTA FUGLEFESTIVAL 2018

Nyheter fra NOF
Ofrar vi vipa for å redde...
NOF OA gir ut hefte om fugler...
Kautokeino JFF krever å skyte...
Vil bygge større...
Fortsatt ledige ruter i årets...
Krever at krykkjer i...
Rødstrupesanger-revisjon...
Oppdatert liste over fugler...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793