Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2018
Program
Foredrag
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2018
Frivillige 2017
Frivillige 2016
Frivillige 2015
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


RAPPORT juli 2015

voksen tornskate
voksen tornskate

ung tornskate
ung tornskate

I grove trekk den måneden har vært mye kaldere, våtere og vind enn i fjor; men da juli 2014 var ganske atypisk har 2015 faktisk vært en mer eller mindre gjennomsnittlig juli. Totalt 380 fugler ble ringmerket i løpet av de to siste ukene av juli i den standardiserte ringmerkingen (334 fugler færre enn i 2014).

Av Aïda López

Når det gjelder været har gjennomsnittstemperaturen vært 14°C, (3,3°C lavere enn i fjor. Høyeste temperatur var 24,9 grader (2 juli), og laveste var 7,7°C (17 juli). Høyeste dagsnedbør var 34,9 mm (8 juli) med totalt 78,1 mm (normal 78,0 mm). Høyeste vindhastighet var 15,9 m/s (9 juli) med middelvind 6,5 m/s.

Totalt 380 fugler ble ringmerket i løpet av de to siste ukene av juli i den standardiserte ringmerkingen (334 fugler mindre enn i 2014, altså omtrent bare halvparten av fjoråret). 33 arter har blitt ringmerket, ni færre arter enn i juli 2014. Det mest spesielle merkeartene har vært grønnspett, sanglerke, taksvale og gulsanger. De tre mest tallrike artene ringmerkingein i juli har vært tornirisk (61), stær (52) og løvsanger (43).

Fangsttallene for rundt 30 arter har vært lavere enn gjennomsnittet, spesielt tydelig hos troster, meis, spurver og sangeres (med unntak av munk og gransanger). På den annen side, har finkene, primært tornirisk og brunsisik vært over gjennomsnittet; mens bokfink og grønnfink har blitt fanget i lavere antall en gjennomsnittlig. Svarhvit fluesnapper tallene er over gjennomsnittet, mens linerle, heipiplerke og fuglekonge er rundt gjennomsnittet. For fuglekonge har det vært det første året siden 2008 at fuglekongen er oppe på tall rundt gjennomsnittet etter flere kalde vintre etter 2008.

Totalt 121 arter har blitt observert i juli ut av 201 arter er som er registrert i området så langt i 2015.

Spurvefugler har blitt sett i lave tall. Noen arter har som har hatt høyere tall enn normalforekomsten på denne tiden av året er lappspove, toppand, knoppsvane, svartand og siland. Sjøfugltrekket har vært labert. Noen vadere har hatt gode tall (lappspove og skogsnipe), men de fleste av dem er under gjennomsnittet (tjeld, polarsnipe, myrsnipe, rødstrupe, strandsnipe, grønnstilk, storspove, enkeltbekkasin, heilo, sandlo og vipe).

Det har vært en god jul for bemerkelsesverdige/sjeldne arter. Dvergfalk har blitt sett (uvanlig under midten av sommeren), bieter og franklinmåke som var ny for Lista Fuglestasjon, og den tredje nye stasjonsarten med amerikansk opprinnelse i 2015 (inkludert myrpiplerke og lattermåke).Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Gråsisik9-98%
Sandløper1-97%
Havhest35-97%
Bergirisk4-96%
Krykkje24-93%
Duetrost151+398%
Toppskarv4218+303%
Munk264+229%
Bydue344+191%
Skjærpiplerke2231+178%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Begynnerkurs i ringmerking: 11.-12. august 2018
  Ukas fugl - Tårnseiler
  Ukas fugl - Tornsanger
  Ukas fugl - Gjøk
  Ukas fugl - Smålom

Nyheter fra NOF
Nå skal lidelsene hos...
Mørkmyrhauk - ny art for Norge
Middelhavssteinskvett i...
NOF vil ha bestandsvekst for...
Vellykket Fuglenes dag på...
Vellykket Fuglenes dag ved...
Ikke ta med fugleunger hjem!
Nye medlemmer i NSKF og...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793