Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden
RAPPORT august 2015

Totalt 444 fugler ble ringmerket i løpet av august i den standardiserte fangsten (107 fugler færre enn i 2014). Måneden har generelt vært varmere og våtere enn normalt. Standardfangsten i alle månedene i 2015 har gitt lavere fangsttall og har vært under gjennomsnitt.

Av Aïda López

Gjennomsnittstemperaturen i august var 16.1 °C (normalen for august er 14.6°C). Total nedbørsmengde har vært 135.2 mm (normalen for august er 107 mm). Sterkeste vindstyrke var 15.5 m/s (26 Aug) med et gjennomsnitt på 6.7 m/s. Det har vært en lang periode (rundt 2 uker) med veldig sterk østlig vind. Dette har ført til at nett 1 og 4 ikke har kunnet være åpne. Dette kan ha ført til at antallet av noen arter har blitt lavere, som steinskvett og piplerker.

Måneden har generelt vært varmere og våtere enn normalt. Selv om temperaturen for alle måneder så langt i år har vært mer eller mindre som normalt, har alle vært våtere. I noen måneder har det kommet mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt.

Totalt 444 fugler ble ringmerket I løpet av august i den standardiserte fangsten, 107 fugler færre enn i 2014. Dette er imidlertid 46% av gjennomsnittet for august i perioden 1995-2014 (967 fugler). Tallene for august 2014 var de dårligste så langt i Lista Fuglestasjons historie, men tallene for august 2015 har vært enda dårligere.

Det er verdt å merke seg at standardfangsten i alle månedene i 2015 har gitt lavere fangsttall enn i 2014. I tillegg har alle månedene i 2015 vært under normalen, utenom juni hvor det var flere grønnsisik enn gjennomsnittlig.
40 arter ble ringmerket, 3 arter færre enn i august 2014. De mest bemerkelsesverdige artene var gulsanger, hauksanger, bøksanger, svarthvit fluesnapper og bergirisk. De tre mest tallrike ringmerkede artene var løvsanger (167), tornirisk(28) og linerle(20).

Artsmangfoldet i fangstnettene i Aug'15 har vært ganske forskjellig fra i fjor. I år har vi ringmerket 3 spurvehauker, 3 gulsangere, 6 bjørkefinker, 1 bergirisk og 1 sivspurv, mens ingen av disse artene ble ringmerket i aug'14. Sammenlignet med i fjor var det ganske mange arter som ikke ble fanget i august '15. Disse artene var granmeis, svartmeis, blåmeis, spettmeis, trekryper, tornskate, nøtteskrike og grønnfink.

Fangsttall for de fleste artene har vært lavere enn gjennomsnittet, spesielt tydelig for meis, spettmeis, trepiplerke, gulerle, jernspurv, busksvett, gråtrost, grønnsisik, sivsanger, hagesanger, munk, gråfluesnapper, pilfink, bokfink , gulspurv og sivspurv. Alle disse artene er under 50% av gjennomsnittet. På den annen side har svarttrost, gulsanger, gransanger og tornirisk vært over gjennomsnittet. Linerle, tornsanger, svarthvit fluesnapper, brunsisik og heipiplerke er rundt gjennomsnittet. Fuglekonge har vært under gjennomsnittet siden 2009, men har vist en svak økning de siste årene.

Totalt 150 arter har blitt sett i august (157 i Aug'14 / 161 i Aug'13 / 164 i Aug'12) av totalt 212 arter observert i området så langt i år.

Spurvefugler har blitt sett i lave antall. Noen arter har opptredd i høyere antall enn i de siste årene, blant annet knoppsvane, svartand, kvinand, smålom, lappspove, tårnfalk og ærfugl. Siland har det høyeste antallet noensinne. Men havhest, havlire, lomvi og hettemåke har hatt et svært dårlig år.

Generelt klarer de fleste vadere seg bra i år, med antall over eller rundt gjennomsnittet, unntatt storspove, småspove, vipe og grønnstilk.

Det er verdt å nevne at det ble sett én bieter og én jaktfalk.Merketall
Denne sesongen17
I dag1
Topp 3 i dag:
Rødstrupe1
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Beklager, men vi mangler data for denne sesongen. Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Forløp av fugletrekket om høsten er i endring
  Begynnerkurs i ringmerking: 13.-14. mai 2023
  Feltarbeider/ringmerker til våren 2023 søkes
  Rapport fra våren 2022
  Fuglefestival 3.-4. september

Nyheter fra NOF
Velkommen til BirdLife Norges...
Solkraftverk på myr: La...
Vårens budbringer er i hardt...
Ikke skyt endene på...
Positiv bestandsutvikling hos...
Lågendeltaet: Restaurér...
Overlappende fødevalg hos tre...
Enorm seier: Bruk av blyhagl...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793