Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2019
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenDen naturlige skolesekken (DNS)

Den Naturlige Skolesekken (DNS) er en nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Lista Fuglestasjon har de to siste årene med midler fra "Den naturlige skolesekken" gjennomført tiltaket "Naturveiledning".


Vårt mål er å ha en sterk satsning på naturformidling til barn og unge for å øke forståelsen for områdets unike fugleliv og samtidig sikre fuglestasjonen et godt omdømme lokalt. Lista Fuglestasjons naturveileder har gjennomført tiltaket de to siste årene i samarbeid med de lokale skolene både på fuglestasjonen, ute i naturen og i klasserommet.
Kort oppsummert har de viktigste satsingene vært følgende:

‐ Naturformidling til besøkende skoleklasser/grupper på fuglestasjonen
‐ Fremvisning av bildeserier og deltagelse i naturfagundervisning på skolen
‐ Fuglefadderprosjekt, hvor elever får "adoptere" en ringmerket fugl
‐ Deltagelse i det lokale skoleprosjektet Båro Naturligvis

Fuglestasjonen har etablert et spesielt godt samarbeid med Borhaug skole, med deltakelse i skoleprosjektet Båro Naturligvis, og som samarbeidspartnere i et «våtmarksskoleprosjekt», hvor våtmarksentere og skoler fra hele landet sammen har utviklet et undervisningsopplegg og delt erfaringer fra dette.

Båro Naturligvis er et årlig prosjekt ved Borhaug skole hvor elevene fordyper seg i temaer knyttet til natur og historie i lokalmiljøet. Lista Fuglestasjon bidrar som ekstern kompetanse i prosjektet, noe som gir elevene unike muligheter til å bli nærmere kjent med nærområdets fugle-og dyreliv på en helt ny måte. Takket være ansettelse av en naturveileder og midler fra "Den Naturlige Skolesekken" har fuglestasjonen bedre forutsetninger enn noen gang for å kunne ha en sterk satsning på naturformidling til barn og unge.

I prosjektuka i 2015 samarbeidet fuglestasjonens naturveileder med 4. klasse på skolen om undersøkelser av dyrelivet ved det nyrestaurerte Slevdalsvann. Det har lenge vært et ønske fra skolen om å ha en lett tilgjengelig ferskvannslokalitet for undersøkelser i naturfagundervisninger, og i prosjektuka i juni 2015 ble det nye amfiet ved Slevdalsvann for første gang tatt i bruk som "klasserom". Aktiviteter som fangst og ringmerking av fugler samt lysfangst av nattsommerfugler er aktiviteter som ikke hadde vært mulig for skolen å gjennomføre uten eksterne ressurser. Som en del av «våtmarkskoleprosjektet» skal undersøkelsene av dyrelivet ved Slevdalsvann fortsette i høst, og resultatene og erfaringene fra prosjektet skal presenteres for de andre våtmarksentrene og skolene i november.

Proskjekter fra 2013 til 2015: http://www.natursekken.no/c2107252/institusjon/vis.html?tid=2101360

Mer info om DNS: http://www.natursekken.no/Merketall
Denne sesongen2138
I dag26
Topp 3 i dag:
Fuglekonge7
Rødstrupe6
Gjerdesmett5
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Svartmeis14-99%
Granmeis4-98%
Dvergsnipe4-98%
Trekryper1-97%
Gråtrost21-97%
Svartkråke161+1215%
Stillits1082+268%
Ringgås1083+264%
Kortnebbgås358+225%
Toppskarv2857+202%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  ÅRSRAPPORT 2018: Betydelig klimaeffekt på fugletrekket i Sør-Norge
  Trekkfuglene i Europa og Kanada har skjøvet fram tidspunktet for vårtrekket på grunn av klimaendringer
  Begynnerkurs i ringmerking: 7.-8. september 2019
  Rapport fra vår 2019
  Den Skandinaviske Trippelen - Høst 2019

Nyheter fra NOF
Forslag til ny viltforskrift...
Oppfølging av NOFs klage til...
Ringduer i hopetall på...
Flakstad Norges første...
Statsbudsjettet 2020: Vi...
Ingen grunn til å skyte...
Sjokkerende planer om havvind...
Vindkraft til besvær –...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793