Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenSivspurv
Common Reed Bunting (Emberiza schoeniclus)

Emberiza schoeniclus

Dette bildet er tatt i fuglestasjonsområdet. Foto: Gunnar Gundersen

-


Sivspurven hekker ved forskjellig type våtmark i Norge. Denne arten er klassifisert som nær truet (NT) i den norske rødlista. Grunnen til dette er en nedgang i bestanden på ca. 27 prosent i løpet av de siste 10 årene.

Sivspurven viser også nedgang de siste årene i fuglestasjoneområdet, spesielt ved den standariserte fangsten om høsten. Sivskogen i fyrområdet har blitt kraftig redusert. Figurene nedenfor viser oppdaterte data fra fuglestasjonen:Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793