Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenGrønnsisik
Eurasian Siskin (Spinus spinus)

-


Grønsisiken er trekk- og streiffugl. Arten lever i flokker som holder tett sammen, men er territorielle i hekketiden. Den lever i granskog eller furuskog, og lever av frø. Mange overvintrer i Norge, men de fleste trekker til den sørvestre del av Middelhavsområdet.

Antall grønnsisik kan variere ganske mye fra år til år, selv om den er en vanlig art i den standariserte ringmerkingen på Lista F. Figurene nedenfor viser oppdaterte data fra fuglestasjonen:Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793