Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenUkas fugl - Fiskemåke

Fiskemåke -Larus canus-

Fiskemåka er den minste av de vanlige måkene på Lista. Den er grå på vingene og ryggen og ligner gråmåka. Mørkt øye, grønskjær på nebb og bein, skiller den imidlertid fra gråmåka som bl.a. har gult nebb og kjøttfargede bein.

Fra slutten av mars og i april trekker det et betydelig antall fiskemåker mot nord forbi Lista. Det er fugler som skal hekke langs Norskekysten. Flesteparten trekker over sjøen, men store flokker kan også samles på jordene i denne tiden.

Fiskemåka minker i antall langs kysten. Lite fisk (næring) i kombinasjon med faktorer som for eksempel mink er noe av årsaken. I byene greier fiskemåka seg godt. Der kan den hekke på tak som rovdyr ikke når.

Det totale antall fiskemåker som loggføres hvert år har normalt fra 10 000 til 20 000 i perioden 1990-2014. Gode år der vårtrekket er fulgt tett (1995 og 1997) viser langt høyere tall. Fiskemåke har vært i tilbakegang som hekkefugl lokalt og nasjonalt. De gode årene på 90-tallet kan derfor ha hatt bakgrunn i en større totalpopulasjon, men vi er ellers skeptiske til om våre totaltall er egnet til å vurdere noen populasjonstrend.Figur 1. Trekkforløp observasjoner på Lista Fuglestasjon
Denne grafen viser trekkforløp gjennom året, tatt fra våre daglige trekktellinger. Antallet er totalantall av antall for alle år. Merk: våre faste trekktellinger er på vårtrekket fra den 15. mars til den 10. juni og på høsttrekket fra den 15. juli til den 15. november.

Figur 2. Observasjoner per år på Lista Fuglestasjon
Denne grafen viser antall observasjoner fordelt på år. Den gule linja er gjennomsnittet for alle år.
Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Gråsisik4-100%
Polarsnipe2-98%
Svartmeis6-95%
Sangsvane1-95%
Svarthalespove1-88%
Toppskarv6191+436%
Havørn33+381%
Svartkråke98+260%
Musvåk33+213%
Vaktel21+206%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Trekkfuglene i Europa og Kanada har forskjøvet fram tidspunktet for vårtrekket på grunn av klimaendringer
  Begynnerkurs i ringmerking: 10.-11. august 2019
  Rapport fra vår 2019
  Den Skandinaviske Trippelen - Høst 2019
  Rapport fra høsten 2018

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...
Ikke bare fugl i lufta på...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793