Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2020 med siste sesong 2021. Fra 15/03 til 11/05.
Flere enn forventet
Svarthalespove54+862%
Toppskarv10375+783%
Vendehals55+410%
Svartstrupe29+265%
Kortnebbgås35+184%
Fiskemåke28775+176%
Havørn19+148%
Svarthvit Fluesnapper50+139%
Gjerdesmett223+134%
Brunnakke1222+123%
Siland837+106%
Kjøttmeis263+104%
Grønnfink585+94%
Svartkråke42+93%
Trane44+91%
Gråspurv849+80%
Skjærpiplerke1500+75%
Munk107+73%
Havsule2730+71%
Kråke1813+67%
Toppmeis17+48%
Strandsnipe32+47%
Storskarv2255+42%
Stokkand2019+39%
Lunde7+35%
Færre enn forventet
Gråsisik3-99%
Havhest9-97%
Gråtrost68-95%
Rødvingetrost8-94%
Duetrost2-94%
Snøspurv2-93%
Knekkand1-93%
Brushane1-91%
Musvåk1-90%
Grønnsisik34-89%
Hvitkinngås25-86%
Lappspurv5-85%
Svartmeis13-84%
Polarsnipe2-83%
Tyrkerdue9-83%
Steinvender1-82%
Granmeis2-82%
Boltit3-81%
Hettemåke624-80%
Vipe844-79%
Bergand2-76%
Sivsanger6-76%
Bjørkefink17-76%
Rødstjert11-75%
Rugde3-72%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Kortnebbgås3053+1572%
Trane72+438%
Havørn41+328%
Svartrødstjert36+318%
Knoppsvane293+316%
Duetrost149+295%
Svartkråke77+270%
Bergand140+264%
Kvartbekkasin114+263%
Lappspove776+254%
Fjæreplytt60+236%
Ringgås1190+226%
Krykkje3035+204%
Siland842+197%
Stillits1639+195%
Gjerdesmett1656+162%
Toppskarv3117+161%
Gråtrost18706+140%
Brunsisik829+134%
Skjærpiplerke5009+125%
Havelle504+125%
Vintererle448+122%
Grønnspett12+120%
Polarsnipe2174+119%
Svartand9400+117%
Færre enn forventet
Nøtteskrike5-99%
Dvergsnipe7-97%
Rørsanger4-95%
Vipe123-94%
Perleugle3-93%
Fjellerke2-93%
Dvergdykker1-89%
Lunde3-89%
Hettemåke139-87%
Alkekonge651-87%
Båndkorsnebb12-87%
Lappspurv9-86%
Taksvale79-85%
Svartmeis178-84%
Tornskate8-84%
Varsler2-82%
Tartarpiplerke1-81%
Sivsanger66-81%
Dompap41-81%
Nøttekråke30-78%
Tundrasnipe16-76%
Storjo51-75%
Gråsisik1094-74%
Skogdue8-72%
Bjørkefink5903-71%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793