Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos
Fuglefestival 2022

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2013
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2013
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Stripegås Bar-headed Goose Anser indicus
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
7 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
8 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
9 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
10 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
11 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
12 Knekkand Garganey Spatula querquedula
13 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
14 Snadderand Gadwall Mareca strepera
15 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
16 Amerikablesand American Wigeon Mareca americana
17 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
18 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
19 Krikkand Common Teal Anas crecca
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Praktærfugl King Eider Somateria spectabilis
23 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
24 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
25 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
26 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
27 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
28 Laksand Goosander Mergus merganser
29 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
30 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
31 Tårnseiler Common Swift Apus apus
32 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
33 Bydue Rock Dove Columba livia var. domestica
34 Skogdue Stock Dove Columba oenas
35 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
36 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
37 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
38 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
39 Åkerrikse Corn Crake Crex crex
40 Trane Common Crane Grus grus
41 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
42 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
43 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
44 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
45 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
46 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
47 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
48 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
49 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
50 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
51 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
52 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
53 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
54 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
55 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
56 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
57 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
58 Brushane Ruff Calidris pugnax
59 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
60 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
61 Sandløper Sanderling Calidris alba
62 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
63 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
64 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
65 Rustsnipe Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis
66 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
67 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
68 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
69 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
70 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
71 Gulbeinsnipe Lesser Yellowlegs Tringa flavipes
72 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
73 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
74 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
75 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
76 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
77 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
78 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
79 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
80 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
81 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
82 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
83 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
84 Kaspimåke Caspian Gull Larus cachinnans
85 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
86 Rovterne Caspian Tern Hydroprogne caspia
87 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
88 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
89 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
90 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
91 Storjo Great Skua Stercorarius skua
92 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
93 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
94 Fjelljo Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus
95 Alkekonge Little Auk Alle alle
96 Lomvi Common Murre Uria aalge
97 Alke Razorbill Alca torda
98 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
99 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
100 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
101 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
102 Islom Common Loon Gavia immer
103 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
104 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
105 Grålire Sooty Shearwater Ardenna grisea
106 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
107 Balearlire Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
108 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
109 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
110 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
111 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
112 Egretthegre Great Egret Ardea alba
113 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
114 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
115 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
116 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
117 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
118 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
119 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
120 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
121 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
122 Glente Red Kite Milvus milvus
123 Svartglente Black Kite Milvus migrans
124 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
125 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
126 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
127 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
128 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
129 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
130 Hubro Eurasian Eagle Owl Bubo bubo
131 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
132 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
133 Tretåspett Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
134 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
135 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
136 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
137 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
138 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
139 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
140 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
141 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
142 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
143 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
144 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
145 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
146 Pirol Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus
147 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
148 Skjære Common Magpie Pica pica
149 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
150 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
151 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
152 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
153 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
154 Ravn Common Raven Corvus corax
155 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
156 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
157 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
158 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
159 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
160 Kjøttmeis Great Tit Parus major
161 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
162 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
163 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
164 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
165 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
166 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
167 Amursvale Red-rumped Swallow Cecropis daurica
168 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
169 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
170 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
171 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
172 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
173 Østsanger Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
174 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
175 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
176 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
177 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
178 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
179 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
180 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
181 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
182 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
183 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
184 Rødsmekkesanger Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans
185 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
186 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
187 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
188 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
189 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
190 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
191 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
192 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
193 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
194 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
195 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
196 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
197 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
198 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
199 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
200 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
201 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
202 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
203 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
204 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
205 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
206 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
207 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
208 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
209 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
210 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
211 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
212 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
213 Linerle White Wagtail Motacilla alba
214 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
215 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
216 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
217 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
218 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
219 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
220 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
221 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
222 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
223 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
224 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
225 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
226 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
227 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
228 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
229 Polarsisik Arctic Redpoll Acanthis hornemanni
230 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
231 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
232 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
233 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
234 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
235 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
236 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
237 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
238 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
239 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
240 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
241 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 241

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793