Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2017
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2017
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Grågås Greylag Goose Anser anser
5 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
6 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
7 Tundrasædgås Tundra Bean Goose Anser serrirostris
8 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
9 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
10 Dvergsvane Tundra Swan Cygnus columbianus
11 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
12 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
13 Knekkand Garganey Spatula querquedula
14 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
15 Snadderand Gadwall Mareca strepera
16 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
17 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
18 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
19 Krikkand Common Teal Anas crecca
20 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
21 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
22 Bergand Greater Scaup Aythya marila
23 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
24 Brilleand Surf Scoter Melanitta perspicillata
25 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
26 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
27 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
28 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
29 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
30 Laksand Goosander Mergus merganser
31 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
32 Orrfugl Black Grouse Lyrurus tetrix
33 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
34 Nattravn European Nigthjar Caprimulgus europaeus
35 Tårnseiler Common Swift Apus apus
36 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
37 Bydue Rock Dove Columba livia var. domestica
38 Skogdue Stock Dove Columba oenas
39 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
40 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
41 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
42 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
43 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
44 Trane Common Crane Grus grus
45 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
46 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
47 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
48 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
49 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
50 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
51 Sibirlo Pacific Golden Plover Pluvialis fulva
52 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
53 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
54 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
55 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
56 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
57 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
58 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
59 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
60 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
61 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
62 Brushane Ruff Calidris pugnax
63 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
64 Sandløper Sanderling Calidris alba
65 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
66 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
67 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
68 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
69 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
70 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
71 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
72 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
73 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
74 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
75 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
76 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
77 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
78 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
79 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
80 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
81 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
82 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
83 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
84 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
85 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
86 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
87 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
88 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
89 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
90 Storjo Great Skua Stercorarius skua
91 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
92 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
93 Alkekonge Little Auk Alle alle
94 Lomvi Common Murre Uria aalge
95 Alke Razorbill Alca torda
96 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
97 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
98 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
99 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
100 Islom Common Loon Gavia immer
101 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
102 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
103 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
104 Grålire Sooty Shearwater Ardenna grisea
105 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
106 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
107 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
108 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
109 Bronseibis Glossy Ibis Plegadis falcinellus
110 Skjestork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
111 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
112 Egretthegre Great Egret Ardea alba
113 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
114 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
115 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
116 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
117 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
118 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
119 Glente Red Kite Milvus milvus
120 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
121 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
122 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
123 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
124 Isfugl Common Kingfisher Alcedo atthis
125 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
126 Tretåspett Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
127 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
128 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
129 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
130 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
131 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
132 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
133 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
134 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
135 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
136 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
137 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
138 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
139 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
140 Pirol Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus
141 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
142 Skjære Common Magpie Pica pica
143 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
144 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
145 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
146 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
147 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
148 Ravn Common Raven Corvus corax
149 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
150 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
151 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
152 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
153 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
154 Kjøttmeis Great Tit Parus major
155 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
156 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
157 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
158 Dverglerke Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
159 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
160 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
161 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
162 Amursvale Red-rumped Swallow Cecropis daurica
163 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
164 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
165 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
166 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
167 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
168 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
169 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
170 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
171 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
172 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
173 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
174 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
175 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
176 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
177 Rødsmekkesanger Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans
178 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
179 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
180 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
181 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
182 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
183 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
184 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
185 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
186 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
187 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
188 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
189 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
190 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
191 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
192 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
193 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
194 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
195 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
196 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
197 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
198 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
199 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
200 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
201 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
202 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
203 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
204 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
205 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
206 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
207 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
208 Linerle White Wagtail Motacilla alba
209 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
210 Markpiplerke Tawny Pipit Anthus campestris
211 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
212 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
213 Sibirpiplerke Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni
214 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
215 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
216 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
217 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
218 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
219 Konglebit Pine Grosbeak Pinicola enucleator
220 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
221 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
222 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
223 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
224 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
225 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
226 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
227 Polarsisik Arctic Redpoll Acanthis hornemanni
228 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
229 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
230 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
231 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
232 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
233 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
234 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
235 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
236 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
237 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
238 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 238

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793