Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenArtsliste 2018
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2018
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Stripegås Bar-headed Goose Anser indicus
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
7 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
8 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
9 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
10 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
11 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
12 Knekkand Garganey Spatula querquedula
13 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
14 Snadderand Gadwall Mareca strepera
15 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
16 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
17 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
18 Krikkand Common Teal Anas crecca
19 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
23 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
26 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
27 Laksand Goosander Mergus merganser
28 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
29 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
30 Nattravn European Nigthjar Caprimulgus europaeus
31 Tårnseiler Common Swift Apus apus
32 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
33 Bydue Rock Dove Columba livia var. domestica
34 Skogdue Stock Dove Columba oenas
35 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
36 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
37 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
38 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
39 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
40 Trane Common Crane Grus grus
41 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
42 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
43 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
44 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
45 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
46 Avosett Pied Avocet Recurvirostra avosetta
47 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
48 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
49 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
50 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
51 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
52 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
53 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
54 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
55 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
56 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
57 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
58 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
59 Brushane Ruff Calidris pugnax
60 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
61 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
62 Sandløper Sanderling Calidris alba
63 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
64 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
65 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
66 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
67 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
68 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
69 Dobbeltbekkasin Great Snipe Gallinago media
70 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
71 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
72 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
73 Flekksnipe Spotted Sandpiper Actitis macularius
74 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
75 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
76 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
77 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
78 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
79 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
80 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
81 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
82 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
83 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
84 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
85 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
86 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
87 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
88 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
89 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
90 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
91 Storjo Great Skua Stercorarius skua
92 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
93 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
94 Alkekonge Little Auk Alle alle
95 Lomvi Common Murre Uria aalge
96 Alke Razorbill Alca torda
97 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
98 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
99 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
100 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
101 Islom Common Loon Gavia immer
102 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
103 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
104 Grålire Sooty Shearwater Ardenna grisea
105 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
106 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
107 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
108 Toppskarv European Shag Gulosus aristotelis
109 Kuhegre Western Cattle Egret Bubulcus ibis
110 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
111 Egretthegre Great Egret Ardea alba
112 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
113 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
114 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
115 Kongeørn Golden Eagle Aquila chrysaetos
116 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
117 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
118 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
119 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
120 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
121 Glente Red Kite Milvus milvus
122 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
123 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
124 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
125 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
126 Spurveugle Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum
127 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
128 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
129 Lappugle Great Grey Owl Strix nebulosa
130 Isfugl Common Kingfisher Alcedo atthis
131 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
132 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
133 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
134 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
135 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
136 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
137 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
138 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
139 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
140 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
141 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
142 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
143 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
144 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
145 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
146 Skjære Common Magpie Pica pica
147 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
148 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
149 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
150 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
151 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
152 Ravn Common Raven Corvus corax
153 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
154 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
155 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
156 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
157 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
158 Kjøttmeis Great Tit Parus major
159 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
160 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
161 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
162 Dverglerke Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
163 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
164 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
165 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
166 Amursvale Red-rumped Swallow Cecropis daurica
167 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
168 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
169 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
170 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
171 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
172 Østsanger Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
173 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
174 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
175 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
176 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
177 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
178 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
179 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
180 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
181 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
182 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
183 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
184 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
185 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
186 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
187 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
188 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
189 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
190 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
191 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
192 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
193 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
194 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
195 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
196 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
197 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
198 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
199 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
200 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
201 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
202 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
203 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
204 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
205 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
206 Russesvartstrupe Siberian Stonechat Saxicola maurus
207 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
208 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
209 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
210 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
211 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
212 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
213 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
214 Linerle White Wagtail Motacilla alba
215 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
216 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
217 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
218 Vannpiplerke Water Pipit Anthus spinoletta
219 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
220 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
221 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
222 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
223 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
224 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
225 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
226 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
227 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
228 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
229 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
230 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
231 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
232 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
233 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
234 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
235 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
236 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
237 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
238 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 238

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793