Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2018
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2018
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
4 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
5 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
6 Grågås Greylag Goose Anser anser
7 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
8 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
9 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
12 Snadderand Gadwall Mareca strepera
13 Krikkand Common Teal Anas crecca
14 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
15 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
16 Knekkand Garganey Spatula querquedula
17 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
18 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
19 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
20 Bergand Greater Scaup Aythya marila
21 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
22 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
23 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
24 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
25 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
26 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
27 Laksand Goosander Mergus merganser
28 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
29 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
30 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
31 Islom Common Loon Gavia immer
32 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
33 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
34 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
35 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
36 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
37 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
38 Grålire Sooty Shearwater Ardenna griseus
39 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
40 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
41 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
42 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
43 Kuhegre Western Cattle Egret Bulbulcus ibis
44 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
45 Egretthegre Great Egret Ardea alba
46 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
47 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
48 Glente Red Kite Milvus milvus
49 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
50 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
51 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
52 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
53 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
54 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
55 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
56 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
57 Kongeørn Golden Eagle Aquila chrysaetos
58 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
59 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
60 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
61 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
62 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
63 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
64 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
65 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
66 Trane Common Crane Grus grus
67 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
68 Avosett Pied Avocet Recurvirostra avosetta
69 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
70 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
71 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
72 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
73 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
74 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
75 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
76 Sandløper Sanderling Calidris alba
77 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
78 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
79 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
80 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
81 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
82 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
83 Brushane Ruff Calidris pugnax
84 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
85 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
86 Dobbeltbekkasin Great Snipe Gallinago media
87 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
88 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
89 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
90 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
91 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
92 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
93 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
94 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
95 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
96 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
97 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
98 Flekksnipe Spotted Sandpiper Actitis macularia
99 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
100 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
101 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
102 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
103 Storjo Great Skua Stercorarius skua
104 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
105 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
106 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
107 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
108 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
109 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
110 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
111 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
112 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
113 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
114 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
115 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
116 Lomvi Common Murre Uria aalge
117 Alke Razorbill Alca torda
118 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
119 Alkekonge Little Auk Alle alle
120 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
121 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
122 Skogdue Stock Dove Columba oenas
123 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
124 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
125 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
126 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
127 Spurveugle Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum
128 Lappugle Great Grey Owl Strix nebulosa
129 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
130 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
131 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
132 Nattravn European Nigthjar Caprimulgus europaeus
133 Tårnseiler Common Swift Apus apus
134 Isfugl Common Kingfisher Alcedo atthis
135 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
136 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
137 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
138 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
139 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
140 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
141 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
142 Dverglerke Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
143 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
144 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
145 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
146 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
147 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
148 Amursvale Red-rumped Swallow Cecropis daurica
149 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
150 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
151 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
152 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
153 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
154 Vannpiplerke Water Pipit Anthus spinoletta
155 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
156 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
157 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
158 Linerle White Wagtail Motacilla alba
159 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
160 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
161 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
162 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
163 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
164 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
165 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
166 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
167 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
168 Asiasvartstrupe Siberian Stonechat Saxicola maurus
169 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
170 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
171 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
172 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
173 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
174 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
175 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
176 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
177 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
178 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
179 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
180 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
181 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
182 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
183 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
184 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
185 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
186 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
187 Østsanger Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
188 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
189 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
190 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
191 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
192 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
193 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
194 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
195 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
196 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
197 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
198 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
199 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
200 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
201 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
202 Kjøttmeis Great Tit Parus major
203 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
204 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
205 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
206 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
207 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
208 Skjære Common Magpie Pica pica
209 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
210 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
211 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
212 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
213 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
214 Ravn Common Raven Corvus corax
215 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
216 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
217 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
218 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
219 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
220 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
221 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
222 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
223 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
224 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
225 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
226 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
227 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
228 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
229 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
230 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
231 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
232 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
233 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
234 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
235 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
236 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
237 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 237

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793