Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Spettmeis
Spettmeis
Ringmerket spettmeis
Trender fra ringmerking og trekktelling, høsten 2012.

Nøtteskrike
Nøtteskrike
Ringmerket nøtteskrike

Tornskate
Tornskate
Individer ringmerket på mya og i overvåkingsrunden

Spettmeis
Spettmeis
Individ ringmerket, høst 2005-2012

Nøtteskrike
Nøtteskrike
Loggførte individ, høst 2005-2012

Svartand
Svartand
loggførte individ høst 2006-2012

Høsten ble preget av urolig vær og langt mellom gode fangstforhold i nettene. Noen arter opptrådte i gode antall til tross for dette. Innsatsen i felt var god og sjøfugltrekket ga nye toppnoteringer for svartand og havsule. Rovfugl trekket var svært labert i høst. Ellers så takket Richard Cope for seg da nettene ble tatt ned 15.11. Han har vært ansvarlig ringmerker på stasjonen i tre påfølgende sesonger og har gjort en utmerket jobb. Til våren 2013 så er det hans assistent fra høsten 2012, Aïda Lopez som tar over ansvaret.

Av T. Bentsen

Totalt 5100 individer av 71 arter fikk ring rundt foten i den standardiserte delen av fangsten. Dette var en klar nedgang i forhold til høstsesongen i 2010 (6844 individ) og 2011 (6623 individ). I 2009 ble det kun fanget 3657 individ, det året var uten større bevegelser fra blåmeisene.

Antall ringmerkede tornskater gikk opp igjen etter flere dårlige år.

Spettmeis var også på vandring og havnet i nettene i uvanlig høyt antall.

Vi fikk rapport om kontroll på en spettmeis merket den 17.09. Fuglen ble kontrollert på Giljastølen i Rogaland den 11.10. Det kan tyde på at spettmeis, slik som blåmeis har et østlig opphav og vandrer videre mot vest etter at de passerer Lista.

Også nøtteskrike ble fanget i brukbare antall og mange ble loggført på trekk. Trolig har disse også en øst – sørvest bevegelse.

Buskskvett har en nedadgående trend og viste ny bunnotering på antall loggførte individ. I nettene var fangsten på tilsvarende lavt nivå som fra høsten 2006 og påfølgende år frem til og med 2012.

Gransanger, perleugle og heipiplerke er arter som ble merket i høye antall i 2011. De var tilbake til gjennomsnitt i 2012. Andre arter hvor antall ringmerket er under gjennomsnitt: fuglekonge, munk, hagesanger, løvsanger, steinskvett, stær og pilfink. Det kan ha vært dårlig produksjon for flere av disse artene denne sesongen og dette sammen med dårlige værforhold på høsten, er en mulig forklaring på nedgangen i totalt antall ringmerket fugl.

Konglebit opptrådte invasjonsartet i store deler av landet senhøstes, men fuglestasjonen ble knapt berørt av dette. Kun tre observasjoner er registrert. Det kan ha sammenheng med at det meste av rognebær var rensket unna av trostefugl før konglebitene nådde matfatet. Ved tidligere invasjoner i 2006(85 ind.) og 1998(445 ind.) er registreringene fra stasjonsområdet mer representative for faktisk opptreden i landsdelen. En annen bær spiser rakk sin del av matfatet, flokkene med sidensvans ankom i oktober og holdt stand utover november i gradvis minkende antall. Årets opptreden (2378 individer) er kun slått av høsten 2010, med totalt 3371 individ. Også gråtrost var tallrik, man må tilbake til 2001 for å finne flere loggførte individ på høsten.

Stasjonen retter en stor takk til de som har vært med å bidra med ringmerking og trekktellinger. Vi ønsker alle velkommen igjen til våren! Da stiller vi med økt komfort i form av ny sjøfuglbu.

Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Nøtteskrike5-99%
Dvergsnipe7-97%
Rørsanger4-95%
Vipe123-94%
Perleugle3-93%
Kortnebbgås3053+1572%
Trane72+438%
Havørn41+328%
Svartrødstjert36+318%
Knoppsvane293+316%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Rapport fra høst 2020
  Rekordantall av kortnebbgås på Lista høsten 2020!
  Grågås på Lista og Jomfruland - en oppsummering av 30 års telledata
  Flott Fuglefestival!
  Rapport fra vår 2020

Nyheter fra NOF
Hagefugltellingen – vinterens...
Hav og kyst under press - vi...
Nok et moderat år ved...
Fristen for å søke NOFs fond...
Årets fugl 2021 – gulspurv
Dette engasjerte oss i 2020
Viktige milepæler for...
God jul og godt nytt år fra...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793