Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Tretåspett, Lista
Tretåspett, Lista
RAPPORT September 2015

Figur 1
Figur 1
Værstatistikk på Lista Fyr, september 2014 - september 2015

Totalt 367 fugler ble ringmerket i løpet av september i den standardiserte fangsten (1182 fugler færre enn i 2014). Måneden har vært varmere og mye våtere enn normalt. Standardfangsten i alle månedene hittil i 2015 har gitt lave fangsttall og har vært under gjennomsnittet. Antall ringmerkede fugler i september 2015 er det laveste antallet for denne måneden siden den standardiserte fangsten startet i 1990.

Av Aïda López

Gjennomsnittstemperaturen i september var 13.6 °C (normalen for september er 12.2°C). Total nedbørsmengde var 255.6 mm (normalen for september er 134 mm). Sterkeste vindstyrke var 15.2 m/s (18 Sep), gjennomsnittlig vindstyrke var 6.4 m/s.
Måneden har generelt vært varmere og våtere enn normalt. Selv om temperaturen for alle måneder så langt i år har vært mer eller mindre som normalt (se svarte og røde linjer på figur 1), har alle vært våtere (se blå søyler). I noen måneder har det kommet mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt. I september 2015 kom det nesten det dobbelt så mye nedbør som normalt.

Totalt 367 fugler ble ringmerket i løpet av september i den standardiserte fangsten, 1182 færre enn i 2014. Totalt er det merket 1193 fugler siden ringmerkingen startet i høst (15.juli til 30.september). Dette er imidlertid kun 41% av gjennomsnittet for denne perioden 1990-2014 (2942 fugler). Tallene for september 2015 er de dårligste så langt i Lista Fuglestasjons historie.

41 arter ble ringmerket, 13 arter færre enn i september 2014. De mest bemerkelsesverdige fangede artene var spurveugle, perleugle og hauksanger. De tre mest tallrike ringmerkede artene var blåmeis (131), perleugle (29) og fuglekonge (28).

Blåmeis er en art det blir merket mest av ved Lista Fuglestasjon, i gjennomsnitt 1000 individer per høst og rundt 633 individer i snitt for September de siste 5 årene. Så godt som alle blåmeis som merkes på høsten er ungfugler klekket samme år. I år har vi ringmerket 131 blåmeis i september, det laveste fangstallet siden 2006.

Fangstallene i september har vært under gjennomsnittet for de fleste arter, spesielt tydelig for meiser, finker, erler, sangere, troster, fluesnappere, spurver og buskspurver. Antall ringmerkede individer av de fleste artene i disse gruppene er under 50% av gjennomsnittet. Tornirisk er den eneste arten som holder seg over gjennomsnittet, selv om ingen individer ble ringmerket i september.

2015 ser ut til å være et godt år for å fange ugler på Lista. Gnagerbestandene er kjent for å fluktuere med 3-4 års sykler i boreale deler av Fennoskandia, noe som har medført at uglene har et tilsvarende spredningsmønster hvert 3-4 år på grunn av redusert mattilgang. Totalt 29 perleugler har blitt ringmerket i september 2015, det høyeste antallet på 4 år (siden 2011). Det er også det første året siden 2011 at vi ringmerker en spurveugle. Vi tror derfor 2015 vil bli en topp før gnagerbestandene øker igjen i 2016/7.

Totalt 158 arter har blitt sett i september (mot 181 i Sep'14 / 177 i Sep'13 / 166 i Sep'12) og 26 av disse er nye for året.

Spurvefugler har blitt sett i lave antall. Noen arter har i høst opptrådt i høyere antall enn i de siste årene, blant annet knoppsvane, siland, svartand, lomvi, toppand og ærfugl. Havhest har dessverre blitt observert med de laveste tallene siden 1990. Havlire, kortnebbgås, hettemåke og krykkje har blitt observert under 50% av gjennomsnittet i år.
Bemerkelsesverdige arter sett i september har vært alaskasnipe, steppehauk, tretåspett, hubro, kongeørn, gulbrynsanger, tartarpiplerke og isfugl.Mange arter har vært observerert i lave antall i 2015, men det er allikevel et stort antall arter med normal forekomst. Heilo er en av artene med normal forekomst. Fra Steinodden 27. september 2015. Foto Jan Erik RøerMerketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Nøtteskrike5-99%
Dvergsnipe7-97%
Rørsanger4-95%
Vipe123-94%
Perleugle3-93%
Kortnebbgås3053+1572%
Trane72+438%
Havørn41+328%
Svartrødstjert36+318%
Knoppsvane293+316%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Rapport fra høst 2020
  Rekordantall av kortnebbgås på Lista høsten 2020!
  Grågås på Lista og Jomfruland - en oppsummering av 30 års telledata
  Flott Fuglefestival!
  Rapport fra vår 2020

Nyheter fra NOF
Hagefugltellingen – vinterens...
Hav og kyst under press - vi...
Nok et moderat år ved...
Fristen for å søke NOFs fond...
Årets fugl 2021 – gulspurv
Dette engasjerte oss i 2020
Viktige milepæler for...
God jul og godt nytt år fra...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793