Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2018
Program
Foredrag
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2018
Frivillige 2017
Frivillige 2016
Frivillige 2015
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Dvergsvane
Tundra Swan (Cygnus columbianus)

Rådata for denne arten: Observasjonslogg - Merkedata

Dvergsvanen er svært uvanlig ved Lista Fyr, og det foreligger kun 5 godkjente observasjoner i perioden 1990-2014. Arten sees jevnlig i småflokker opp til ca. 10 individer i Sør-Norge gjennom vintermånedene fra november til mars. I denne perioden på året observeres den mer eller mindre årlig på Lista. Arten hekker på den arktiske tundraen i Russland og overvintrer i Vest-Europa hovedsakelig sør for Norge.

Generelt er arten enklest å identifisere når den raster i vintermånedene. Den forekommer da hovedsakelig i perioden med beskjeden dekning på fuglestasjonen. Til tross for at enkelte individer holder seg i ukevis lenger øst på Lista, virker det som de beveger seg lite og at områdene rundt Lista Fyr ikke er attraktiv beitemark.Observasjoner pr. år. (Antall individ x besøksdager)
Det foreligger 5 observasjoner i perioden fram til 2014. 3 ind ble sett to ganger i 1992. Den høye søylen i 1998 dreier seg om 5 ind. som ble sett 6 dager. De eneste fuglene som er sett flere dager i området. I tillegg foreligger det en enkeltobservasjon fra 1998 og ett ind. fra 2006.
Fenologi dvergsvane (individ x besøksdager)
At hovedforekomsten er i november er nokså typisk for artens høsttrekk. Observasjoner fra april og september derimot er mer uvanlig for arten i vårt område.
Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793