Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2019
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Toppskarv6191+436%
Havørn33+381%
Svartkråke98+260%
Musvåk33+213%
Vaktel21+206%
Toppand563+201%
Skjærpiplerke2437+186%
Svartstrupe15+177%
Havsule6691+170%
Stjertand39+146%
Skjeand67+143%
Gransanger397+138%
Grønnstilk66+132%
Krykkje758+131%
Vendehals32+130%
Heilo4472+129%
Gråfluesnapper83+127%
Svarthvit Fluesnapper72+113%
Kanadagås44+111%
Kråke2812+108%
Strandsnipe94+106%
Gulsanger13+106%
Skogsnipe21+102%
Hagesanger45+100%
Snadderand28+99%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Polarsnipe2-98%
Svartmeis6-95%
Sangsvane1-95%
Svarthalespove1-88%
Brushane3-88%
Lappspove4-85%
Duetrost6-83%
Rugde2-83%
Vipe855-83%
Enkeltbekkasin46-82%
Lunde2-82%
Gråtrost321-82%
Bjørkefink14-82%
Havelle158-79%
Knekkand4-79%
Snøspurv7-76%
Rosenfink2-71%
Sivsanger66-71%
Gulerle42-70%
Hettemåke1227-69%
Tyrkerdue43-67%
Skogdue8-66%
Boltit15-65%
Havhest312-65%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/07 til 21/10.
Flere enn forventet
Svartkråke161+1036%
Stillits1502+273%
Ringgås1098+241%
Toppskarv3045+204%
Kortnebbgås386+173%
Musvåk179+161%
Polarsnipe2405+155%
Vintererle402+151%
Skjærpiplerke4386+149%
Siland471+126%
Steinvender793+119%
Låvesvale11002+118%
Kråke5870+101%
Toppmeis108+94%
Rødstrupe995+85%
Fiskemåke5535+75%
Fuglekonge2181+63%
Grønnsisik12192+62%
Linerle3675+54%
Sjøorre414+53%
Fiskeørn8+51%
Gransanger128+50%
Rødstjert106+50%
Hvitkinngås130+49%
Havsule8058+46%
Færre enn forventet
Flaggspett1-100%
Dvergsnipe4-98%
Svartmeis21-98%
Bergand1-96%
Granmeis10-96%
Rørsanger4-95%
Kvartbekkasin2-93%
Spettmeis3-92%
Sivsanger31-91%
Grankorsnebb268-90%
Hettemåke120-89%
Båndkorsnebb10-89%
Lappiplerke1-89%
Bergirisk44-88%
Dvergspett2-88%
Alkekonge24-87%
Gråsisik191-87%
Trekryper6-86%
Blåstrupe1-86%
Nøtteskrike65-86%
Varsler1-85%
Hauksanger1-84%
Lappspurv8-84%
Vipe287-83%
Gjøk2-83%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793