Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenAvvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2021 med siste sesong 2022. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Svartstrupe122+922%
Havørn60+564%
Lunde43+297%
Vendehals77+268%
Gjerdesmett327+218%
Stillits266+214%
Polarsnipe211+209%
Vaktel23+184%
Trane83+162%
Splitterne15+159%
Fiskemåke32950+156%
Toppskarv4299+147%
Kjøttmeis404+136%
Myrhauk16+135%
Gransanger430+135%
Havsule6592+128%
Kråke3375+127%
Svartkråke69+116%
Myrsnipe475+113%
Siland1423+109%
Tornskate38+105%
Steinvender60+99%
Brunsisik1044+97%
Gråspurv1580+84%
Teist43+81%
Færre enn forventet
Bergirisk1-99%
Kanadagås1-96%
Kortnebbgås1-94%
Snøspurv2-93%
Grønnstilk3-90%
Svarthalespove1-90%
Gråsisik44-89%
Gulsanger1-86%
Rosenfink1-85%
Lappspove4-85%
Grankorsnebb15-83%
Hettemåke682-82%
Gluttsnipe9-82%
Gulerle26-81%
Vipe900-80%
Duetrost7-78%
Rødstjert16-77%
Knekkand4-77%
Musvåk3-72%
Tundralo2-71%
Svarthvit Fluesnapper11-70%
Sangsvane5-68%
Rødstilk129-68%
Hagesanger8-67%
Granmeis4-65%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2020 med siste sesong 2021. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Svartstrupe113+1165%
Furukorsnebb623+1084%
Bjørkefink98752+401%
Jaktfalk28+374%
Svarthalespove69+366%
Svartkråke83+300%
Stillits2254+282%
Krykkje3709+249%
Toppskarv4320+244%
Havørn29+174%
Sandløper416+168%
Skjærpiplerke6127+165%
Hvitkinngås242+152%
Sandlo1964+136%
Kråke8997+123%
Steinvender792+108%
Grønnspett11+95%
Duetrost79+91%
Fjæreplytt35+82%
Gravand804+81%
Havlire14+78%
Havsule11103+77%
Kaie11552+69%
Havelle390+67%
Vintererle340+62%
Færre enn forventet
Nøttekråke4-97%
Kanadagås1-96%
Dompap10-96%
Spettmeis2-95%
Flaggspett7-95%
Havhest86-95%
Dvergmåke1-94%
Taksvale54-90%
Gråsisik462-89%
Rørsanger8-88%
Lappiplerke1-88%
Tundrasnipe8-88%
Alkekonge593-88%
Vipe244-86%
Perleugle6-86%
Lappspurv9-86%
Tyrkerdue4-86%
Grankorsnebb460-84%
Sivsanger54-84%
Bergand7-84%
Grålire1-83%
Lunde4-83%
Rødvingetrost536-82%
Granmeis53-82%
Gjøk2-82%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793