Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Svartstrupe161+2709%
Vendehals117+709%
Vaktel38+418%
Havørn36+365%
Ringgås11444+317%
Sjøorre634+254%
Havsule8998+244%
Toppskarv4374+230%
Kjøttmeis466+202%
Polarsnipe180+175%
Trane80+172%
Siland1573+150%
Gransanger377+116%
Møller217+113%
Fiskemåke24453+107%
Svartkråke61+106%
Kortnebbgås27+103%
Jernspurv344+98%
Brunsisik1003+96%
Krykkje668+95%
Kråke2722+94%
Småspove802+93%
Storjo40+93%
Skjærpiplerke1748+93%
Svarthalespove15+89%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Knekkand1-95%
Enkeltbekkasin18-93%
Rugde1-91%
Snøspurv3-90%
Toppmeis2-89%
Bergirisk10-89%
Lappspurv4-89%
Duetrost4-89%
Grønnstilk4-87%
Myrhauk1-86%
Gråstrupedykker3-83%
Vipe812-83%
Kanadagås4-82%
Rødvingetrost33-79%
Brushane5-79%
Spurvehauk4-78%
Sandløper7-76%
Havhest207-76%
Dvergfalk4-73%
Steinvender9-72%
Bergand4-71%
Rosenfink2-71%
Stjertand5-70%
Gulsanger2-70%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/07 til 25/09.
Flere enn forventet
Kortnebbgås233+676%
Trane66+472%
Knoppsvane259+446%
Stillits657+393%
Svartkråke57+312%
Lappspove744+268%
Kanadagås48+192%
Ringgås811+183%
Toppskarv2487+171%
Brunsisik772+167%
Skjærpiplerke1998+135%
Polarsnipe2148+119%
Spettmeis57+118%
Gjerdesmett246+115%
Fiskeørn11+109%
Teist16+95%
Siland192+90%
Kråke3181+80%
Kjøttmeis486+78%
Musvåk63+74%
Svarttrost326+73%
Vintererle97+71%
Svarthvit Fluesnapper68+62%
Låvesvale7693+55%
Fiskemåke4033+53%
Færre enn forventet
Gråsisik2-100%
Nøtteskrike3-99%
Dvergsnipe6-97%
Båndkorsnebb4-95%
Bjørkefink181-95%
Rørsanger4-94%
Gråtrost20-93%
Vipe99-93%
Hettemåke82-92%
Svartmeis47-90%
Laksand1-90%
Dvergmåke1-89%
Myrhauk3-88%
Perleugle1-88%
Taksvale76-86%
Tornskate8-84%
Grankorsnebb330-83%
Bergirisk34-81%
Sivsanger66-81%
Stjertand9-80%
Rosenfink2-77%
Storjo45-77%
Tundrasnipe16-75%
Hønsehauk5-74%
Heipiplerke2754-72%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793