Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Toppskarv6191+436%
Havørn33+381%
Svartkråke98+260%
Musvåk33+213%
Vaktel21+206%
Toppand563+201%
Skjærpiplerke2437+186%
Svartstrupe15+177%
Havsule6691+170%
Stjertand39+146%
Skjeand67+143%
Heilo4672+140%
Gransanger397+138%
Grønnstilk66+132%
Krykkje758+131%
Vendehals32+130%
Gråfluesnapper83+127%
Svarthvit Fluesnapper72+113%
Kanadagås44+111%
Kråke2812+108%
Strandsnipe94+106%
Gulsanger13+106%
Skogsnipe21+102%
Hagesanger45+100%
Snadderand28+99%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Polarsnipe2-98%
Svartmeis6-95%
Sangsvane1-95%
Svarthalespove1-88%
Brushane3-88%
Lappspove4-85%
Duetrost6-83%
Rugde2-83%
Vipe855-83%
Enkeltbekkasin46-82%
Lunde2-82%
Gråtrost321-82%
Bjørkefink14-82%
Havelle158-79%
Knekkand4-79%
Snøspurv7-76%
Rosenfink2-71%
Sivsanger66-71%
Gulerle42-70%
Hettemåke1227-69%
Tyrkerdue43-67%
Skogdue8-66%
Boltit15-65%
Havhest312-65%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/07 til 15/08.
Flere enn forventet
Gransanger31+310%
Polarsnipe1019+188%
Skjærpiplerke570+152%
Storskarv1563+139%
Blåmeis94+131%
Kjøttmeis177+118%
Siland63+109%
Fuglekonge430+105%
Fiskemåke2707+98%
Tårnfalk12+95%
Krikkand471+84%
Toppmeis22+81%
Låvesvale3654+57%
Bokfink1814+45%
Tjeld1785+44%
Svarttrost137+43%
Hagesanger38+40%
Steinskvett1022+38%
Grågås8378+38%
Bydue83+32%
Tornirisk1484+30%
Linerle1138+29%
Ringdue69+25%
Sjøorre20+25%
Heilo776+25%
Færre enn forventet
Gråtrost1-100%
Svartmeis1-99%
Granmeis1-96%
Grankorsnebb37-96%
Havhest17-95%
Sivsanger19-93%
Knoppsvane2-93%
Hettemåke66-91%
Rørsanger2-90%
Spurvehauk3-86%
Musvåk1-84%
Jernspurv5-83%
Gulerle28-83%
Gravand55-82%
Krykkje4-82%
Sivspurv23-81%
Tornskate9-77%
Kaie27-76%
Ravn8-70%
Sivhauk5-70%
Splitterne3-67%
Båndkorsnebb10-67%
Sandlo127-66%
Vipe232-66%
Vaktel3-64%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793