Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2020 med siste sesong 2021. Fra 15/03 til 19/04.
Flere enn forventet
Toppskarv7177+708%
Fiskemåke24233+205%
Kortnebbgås33+203%
Svartstrupe17+173%
Gjerdesmett203+154%
Siland483+142%
Brunnakke1098+141%
Havørn13+126%
Grønnfink364+99%
Havsule1100+90%
Gråspurv483+87%
Sildemåke1570+71%
Skjærpiplerke1292+69%
Bydue70+68%
Kjøttmeis145+55%
Vandrefalk17+55%
Hvitkinngås11+50%
Kråke1085+49%
Trane14+48%
Tjeld2686+42%
Sivspurv69+40%
Storskarv1353+40%
Stokkand1673+34%
Toppmeis11+34%
Gråhegre81+29%
Færre enn forventet
Havhest1-99%
Gråsisik3-98%
Grønnsisik7-95%
Gråtrost35-95%
Rødvingetrost7-94%
Duetrost2-94%
Snøspurv2-93%
Tyrkerdue1-89%
Heilo27-88%
Brunsisik5-86%
Lappspove2-86%
Lappspurv2-85%
Grankorsnebb4-83%
Rugde2-81%
Hettemåke427-80%
Svartmeis11-80%
Granmeis2-78%
Bjørkefink7-77%
Vipe822-75%
Skogdue4-75%
Bergirisk10-73%
Ravn20-73%
Kornkråke7-72%
Stjertand2-72%
Havelle139-72%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Kortnebbgås3053+1572%
Trane72+438%
Havørn41+328%
Svartrødstjert36+318%
Knoppsvane293+316%
Duetrost149+295%
Svartkråke77+270%
Bergand140+264%
Kvartbekkasin114+263%
Lappspove776+254%
Fjæreplytt60+236%
Ringgås1190+226%
Krykkje3035+204%
Siland842+197%
Stillits1639+195%
Gjerdesmett1656+162%
Toppskarv3117+161%
Gråtrost18706+140%
Brunsisik829+134%
Skjærpiplerke5009+125%
Havelle504+125%
Vintererle448+122%
Grønnspett12+120%
Polarsnipe2174+119%
Svartand9400+117%
Færre enn forventet
Nøtteskrike5-99%
Dvergsnipe7-97%
Rørsanger4-95%
Vipe123-94%
Perleugle3-93%
Fjellerke2-93%
Dvergdykker1-89%
Lunde3-89%
Hettemåke139-87%
Alkekonge651-87%
Båndkorsnebb12-87%
Lappspurv9-86%
Taksvale79-85%
Svartmeis178-84%
Tornskate8-84%
Varsler2-82%
Tartarpiplerke1-81%
Sivsanger66-81%
Dompap41-81%
Nøttekråke30-78%
Tundrasnipe16-76%
Storjo51-75%
Gråsisik1094-74%
Skogdue8-72%
Bjørkefink5903-71%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793