Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Support us
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019-2021
Volunteers 2015-2018
Recording area
Norwegian list
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2021
1957-2010
Transport
Contact
Bird Obs Norway
Videos
Fuglefestival 2022

Log in

Search the site


Vedtekter

Vedtekter for Lista Fuglestasjon

Pr. 1.april 2015 opphørte Lista Fuglestasjon som egen medlemsorganisasjon og ble i sin helhet overtatt av Norsk Ornitologisk Forening i Trondheim. Vedtektene til stasjonen er dermed identiske med Norsk Ornitologisk Forenings vedtekter, og årsmøtet i NOF er også Lista Fuglestasjons øverste organ.


Ringing numbers
This season998
Today2
Top 3 today:
Goldcrest1
Great Tit1
Detailed log

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Seasonal deviation
Twite7-96%
Curlew Sandpiper3-95%
Coal Tit20-95%
Red Crossbill106-94%
Great Spotted Woodpecker2-93%
Barnacle Goose222+1383%
Brambling6245+419%
Carrion Crow57+378%
Black-tailed Godwit55+297%
European Goldfinch388+223%
View deviation of seasons
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Lista Bird Race 2021
  Ringing numbers are now 45% below average!
  Volunteer position autumn 2021
  Report from spring 2021
  The number of Shags has so far reached a new record.

Nyheter fra NOF
Nytt lokallag av NOF i...
Landbasert oppdrett ødelegger...
Listastrendene inn for...
30% vern innen år 2030?
Enda en dårlig sommer for...
Stor interesse for ørn i...
Glemmes fuglene i...
Veileder for planlegging av...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793