Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/03 til 06/04.
Flere enn forventet
Grønnsisik618+724%
Krykkje242+320%
Kortnebbgås22+297%
Gransanger44+268%
Toppskarv1732+197%
Bydue62+179%
Fiskemåke9996+172%
Havsule624+168%
Sjøorre49+142%
Kjøttmeis146+132%
Siland198+123%
Skjærpiplerke1162+91%
Kråke847+77%
Bokfink1148+57%
Jernspurv37+52%
Gjerdesmett86+49%
Gråspurv222+41%
Grønnfink149+37%
Blåmeis15+35%
Svartand304+29%
Lappspove7+29%
Gråhegre53+29%
Rødstrupe201+29%
Heipiplerke445+27%
Storskarv613+24%
Færre enn forventet
Gråsisik2-99%
Duetrost1-96%
Snøspurv2-93%
Bergirisk2-92%
Toppand2-91%
Rugde1-90%
Enkeltbekkasin8-86%
Musvåk1-81%
Laksand9-81%
Rødvingetrost13-80%
Havhest4-79%
Vipe612-78%
Spurvehauk2-78%
Havelle69-75%
Kaie73-73%
Ringdue134-73%
Gråstrupedykker3-72%
Toppmeis2-67%
Storspove161-64%
Sangsvane5-63%
Pilfink40-61%
Stær3692-57%
Sivspurv10-54%
Kornkråke6-53%
Sandlo49-52%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Svartkråke166+951%
Havørn50+511%
Stillits2061+310%
Ringgås1099+224%
Svartrødstjert24+197%
Krykkje2780+197%
Toppskarv3292+194%
Musvåk210+174%
Vintererle514+169%
Polarsnipe2409+155%
Svartspett33+131%
Kortnebbgås396+126%
Skjærpiplerke4769+123%
Steinvender793+119%
Låvesvale11014+118%
Siland594+117%
Grønnsisik16765+111%
Rødstrupe1295+101%
Kråke7488+98%
Laksand48+89%
Toppmeis121+83%
Fiskemåke5906+64%
Bjørkefink31739+60%
Gransanger170+59%
Jordugle17+59%
Færre enn forventet
Dvergsnipe4-98%
Svartmeis41-97%
Flaggspett5-97%
Rørsanger4-95%
Dompap13-94%
Granmeis23-93%
Spettmeis3-93%
Sivsanger31-91%
Varsler1-90%
Lappiplerke1-89%
Kvartbekkasin4-88%
Hettemåke135-88%
Bergand5-88%
Blåstrupe1-86%
Dvergspett3-86%
Sidensvans96-86%
Nøtteskrike66-86%
Vipe299-84%
Trelerke3-84%
Bergirisk72-84%
Lappspurv11-84%
Båndkorsnebb16-83%
Gjøk2-83%
Vepsevåk1-81%
Horndykker1-81%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793