Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2017
Frivillige 2015
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Overnatting
Omvisning
Skoleprosjekt
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2016 med siste sesong 2017. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Hvitkinngås1140+579%
Granmeis47+350%
Havørn21+243%
Blåmeis48+167%
Havsule5875+152%
Skjeand55+107%
Storjo38+95%
Sandløper57+92%
Kråke2407+89%
Fiskemåke20847+85%
Gråspurv1326+77%
Gransanger276+75%
Toppand313+71%
Siland1001+66%
Grågås6807+65%
Vendehals21+64%
Gråfluesnapper57+58%
Kjøttmeis226+48%
Linerle1914+48%
Snadderand20+48%
Svartkråke39+47%
Trane40+44%
Storskarv2895+37%
Skjærpiplerke1087+37%
Bydue158+35%
Færre enn forventet
Gråsisik12-98%
Boltit5-89%
Ringtrost2-88%
Hettemåke529-88%
Bergirisk13-86%
Gulsanger1-85%
Gråstrupedykker3-84%
Rødvingetrost27-84%
Enkeltbekkasin45-84%
Svartmeis21-81%
Sivspurv44-81%
Tårnfalk5-78%
Duetrost7-78%
Pilfink97-77%
Vipe1235-76%
Gråtrost439-76%
Heilo519-75%
Bjørkefink20-75%
Lunde3-74%
Krykkje93-74%
Havelle207-74%
Brushane7-73%
Musvåk3-72%
Laksand22-71%
Kornkråke18-71%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2016 med siste sesong 2017. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Furukorsnebb986+4522%
Svarthalespove66+445%
Toppmeis303+427%
Knoppsvane286+360%
Havørn27+309%
Brushane1926+305%
Svartspett53+304%
Havsule18465+241%
Dvergspett63+219%
Trekryper160+179%
Toppskarv2843+177%
Gråsisik10962+173%
Blåmeis9585+159%
Gråfluesnapper134+134%
Gransanger237+133%
Spettmeis86+131%
Krykkje1910+115%
Stjertmeis486+106%
Bydue663+95%
Flaggspett241+88%
Duetrost69+84%
Siland454+74%
Svartand7244+68%
Vintererle301+65%
Fiskemåke5563+64%
Færre enn forventet
Nøtteskrike9-99%
Rørsanger3-96%
Skjeand1-96%
Havhest79-96%
Alkekonge323-94%
Fjellerke2-93%
Lappspurv6-92%
Båndkorsnebb9-91%
Havsvale1-90%
Dvergsnipe23-89%
Tundrasnipe9-88%
Tundragås2-87%
Lunde4-87%
Sivsanger51-87%
Hettemåke166-86%
Dompap37-84%
Myrhauk9-84%
Pilfink246-83%
Snøspurv8-83%
Vepsevåk1-82%
Møller14-81%
Grønnfink423-81%
Ringgås70-80%
Kortnebbgås37-80%
Nøttekråke30-80%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793