Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenMerkeaktivitet

Sesongdata
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon

Velg hvilke merkedata som skal vises:
Overvåkingsrunden, vår 2022
Overvåkingsrunden, høst 2022
Ssum = Sesongsum t.o.m. 25/09 2022
Ssn = Snitt alle sesonger t.o.m. 25/09 2021
Art / Dato 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SsumSsn± %n= 
Tårnseiler - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Gjøk - - - - - - - - - - - 0,2 -100% 32
Myrsnipe - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Dvergsnipe - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Enkeltbekkasin - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Fiskemåke - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Spurvehauk - - - - - - - - 1 - 2 3 -33% 32
Hønsehauk - - - - - - - - - - - 0,1 -100% 32
Perleugle - - - - - - - - - - - 0,2 -100% 32
Spurveugle - - - - - - - - - - - 0,3 -100% 32
Kattugle - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Vendehals - - - - - - - - - - - 0,9 -100% 32
Tretåspett - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Dvergspett - - - - - - - - - - - 1,1 -100% 32
Flaggspett - - - - - - - - - - 3 2,2 33% 32
Svartspett - - - - - - - - - - - 0,2 -100% 32
Grønnspett - - - - - - - - - - 1 0,2 300% 32
Gråspett - - - - - - - - - - - 0,1 -100% 32
Tårnfalk - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Dvergfalk - - - - - - - - - - - 0,2 -100% 32
Vandrefalk - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Tornskate - - - - - - - - - - 4 2,8 45% 32
Varsler - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Nøtteskrike - - - - - - - - - - - 4,3 -100% 32
Skjære - - - - - - - - - - 1 0,8 23% 32
Nøttekråke - - - - - - - - - - - 0,5 -100% 32
Svartmeis - 1 - - 1 - - - - - 5 54 -91% 32
Toppmeis - - - - - - - - - - - 3,5 -100% 32
Granmeis - - - - - - - - - - - 11 -100% 32
Blåmeis 1 - - 15 23 9 - - 7 6 80 237 -66% 32
Kjøttmeis - - - - - 3 - - - 2 29 30 -3% 32
Sanglerke - - - - - - - - - - - 0,1 -100% 32
Sandsvale - - - - - - - - - - - 0,1 -100% 32
Låvesvale - - - - - - - - - - 7 7,2 -3% 32
Taksvale - - - - - - - - - - - 0,3 -100% 32
Bøksanger - - - - - - - - - - - 0,9 -100% 32
Gulbrynsanger - - - - - - - - - - - 0,2 -100% 32
Løvsanger 1 - - - - - - - - 1 321 447 -28% 28
Gransanger - - - 1 3 1 - 1 - 1 17 10 67% 32
Østsanger - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Lappsanger - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Sivsanger - - - - - - - - - - 3 4,9 -39% 30
Åkersanger - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Busksanger - - - - - - - - - - - 0,1 -100% 32
Rørsanger - - - - - - - - - - 1 4,5 -78% 31
Myrsanger 1 - - - - - - - - - 1 0,3 220% 32
Gulsanger - - - - - - - - - - 1 1,9 -47% 32
Gresshoppesanger - - - - - - - - - - - 0,2 -100% 32
Munk - - - 1 - 1 - - - 1 12 57 -79% 31
Hagesanger - - - - - - - - - - 12 55 -78% 31
Hauksanger - - - - - - - - - - 1 2 -49% 32
Møller - - - 1 - - - - - - 11 21 -46% 32
Tornsanger - - - - - - - - - - 23 52 -56% 29
Fuglekonge - - - - - 1 - - 5 3 26 50 -48% 32
Gjerdesmett 3 - 3 2 1 4 - - 8 4 30 31 -4% 32
Spettmeis - - - - - - - - - - - 6 -100% 32
Trekryper - - - - 1 - - - - 1 5 4,3 15% 32
Rosenstær - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Stær - - - - - 1 - - - - 92 92 0% 32
Svarttrost - - - - 1 - - - - 1 8 16 -49% 32
Gråtrost - - - - - - - - - - 1 6,6 -85% 32
Rødvingetrost - - - - - - - - - - - 1,9 -100% 32
Måltrost - - - - - - - - - - 6 14 -57% 32
Gråfluesnapper - - - - - - - - - - 2 6,2 -68% 32
Rødstrupe 3 - 1 - 1 1 - - 3 2 33 64 -49% 32
Blåstrupe - - - - - - - - - - - 0,6 -100% 32
Dvergfluesnapper - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Svarthvit Fluesnapper - - - - - - - - - - 4 13 -69% 32
Svartrødstjert - - - - - - - - - - - 0,1 -100% 32
Rødstjert - - - - - - - - - - 5 16 -69% 32
Buskskvett - - - - - - - - - - 2 16 -87% 32
Svartstrupe - - - - - - - - - - 4 0,1 3100% 32
Steinskvett - - - 1 - - - - - - 32 46 -30% 32
Gråspurv 3 - - 3 1 1 - - 1 8 58 70 -17% 32
Pilfink 2 - - - - - - - - 1 17 27 -37% 32
Jernspurv 1 - - - 2 1 - - 1 1 13 37 -65% 30
Gulerle - - - - - - - - - - 5 5,4 -8% 32
Vintererle - - - - - - - - - - - 0,2 -100% 32
Linerle - - - - - - - - - - 20 32 -38% 32
Heipiplerke 1 - - - - 12 - - - 2 25 41 -38% 29
Trepiplerke 1 - - - - - - - - - 19 42 -54% 27
Skjærpiplerke - - - - 1 - - - - 2 7 8,7 -19% 32
Bokfink - - - - - - - - - - 47 116 -59% 32
Bjørkefink - - - - - - - - 2 - 3 19 -85% 32
Kjernebiter - - - - - - - - - - - 0,1 -100% 32
Dompap - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Rosenfink - - - - - - - - - - 1 4,6 -78% 32
Grønnfink - - - 2 - - - - - - 11 28 -60% 32
Bergirisk - - - - - - - - - - - 2,2 -100% 32
Tornirisk - - - - - - - - - - 19 44 -57% 32
Gråsisik - - - - - - - - 1 - 1 0,8 33% 32
Brunsisik - - - - - 1 - - - - 5 18 -72% 32
Polarsisik - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Grankorsnebb - - - - - - - - - - - 2,4 -100% 32
Båndkorsnebb - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Stillits - - - - - 3 - - - - 4 1,5 172% 32
Grønnsisik 1 - 1 - - - - - - - 5 25 -80% 32
Lappspurv - - - - - - - - - - - 0,2 -100% 32
Snøspurv - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Gulspurv - - - - - - - - - - 1 25 -96% 26
Hortulan - - - - - - - - - - - 0,1 -100% 32
Dvergspurv - - - - - - - - - - - 0 -100% 32
Sivspurv - - - - - 3 - - 5 1 9 17 -48% 32
Sum 18 1 5 26 35 42 - 1 34 37 1055 1968 -46% -  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793