Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Merkeaktivitet

MDMerkeTypeValgt = MDMerkeTypeNy
Sesongdata
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon

Velg hvilke merkedata som skal vises:
Myr, høst
Overvåkingsrunden, høst
Ssum = Sesongsum t.o.m. 29/09 - Ssn = Snitt alle sesonger t.o.m. 29/09
Art / Dato 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SsumSsn± %n= 
Spurvehauk - - 1 - - - - - - - 3 3,3 -9% 30
Gjøk - - - - - - - - - - 1 0,3 275% 30
Vendehals - - - - - - - - - - 4 0,9 344% 30
Dvergspett - - - - - - - - - - 1 1,3 -25% 30
Låvesvale - - - - - - - - - 2 2 8,1 -75% 30
Trepiplerke - - - - - - - - - - 29 44 -34% 25
Heipiplerke 4 - - - - 1 - - - - 34 47 -28% 27
Skjærpiplerke - - - - - - - - 1 - 19 9,3 104% 30
Gulerle - - - - - - - - - - 8 5,7 40% 30
Vintererle - - - - - - - - - - 2 0,2 1100% 30
Linerle - - - - - - - - - - 35 34 4% 30
Gjerdesmett 1 1 - 2 - 30 9 13 4 - 79 46 73% 30
Jernspurv - - - - - 1 2 - 1 3 21 43 -51% 28
Rødstrupe 1 - - - - 3 2 13 13 11 112 82 37% 30
Rødstjert - - - - - - - - - 1 7 18 -60% 30
Buskskvett - - - - - - - - - - 7 17 -58% 30
Steinskvett - - - - - - - 2 1 1 54 49 11% 30
Svarttrost - - - - - - - - - - 21 18 19% 30
Gråtrost - - - - - - - - - - 5 7,1 -30% 30
Måltrost - - - - - 1 - 1 1 - 11 17 -37% 30
Rødvingetrost - - - - - - 2 1 - 1 4 2,6 52% 30
Sivsanger - - - - - - - - - - 2 6,2 -68% 28
Myrsanger - - - - - - - - - - 1 0,4 173% 30
Rørsanger - - - - - - - - - - 2 5,3 -62% 29
Gulsanger - - - - - - - - - - 2 2 2% 30
Hauksanger - - - - - - - - 1 - 2 2,3 -12% 30
Møller - - - - - - - - - - 16 22 -26% 30
Tornsanger - - - - - - - - - - 37 56 -33% 27
Hagesanger - - - - - - 1 - - - 22 60 -63% 29
Munk - 2 - 1 - - - 6 4 2 45 66 -32% 29
Gulbrynsanger - - - - - - - - - - 1 0,3 233% 30
Gransanger - 1 - - - - 1 5 6 4 26 14 91% 30
Løvsanger - - - - - - - - 1 - 310 476 -35% 26
Fuglekonge 2 - - 1 - 3 10 16 14 4 71 71 0% 30
Rødtoppfuglekonge - - - - - - - 1 - - 1 0 2900% 30
Gråfluesnapper - - - - - - - - - - 2 6,7 -70% 30
Svarthvit Fluesnapper - - - - - - - - - - 8 13 -39% 30
Granmeis - - - 1 - - - - - - 3 14 -79% 30
Blåmeis - - - 24 - 18 75 33 59 - 236 368 -36% 30
Kjøttmeis 2 - - 9 - 2 4 4 5 - 46 51 -9% 30
Spettmeis - - - - - - - - - - 11 6,8 61% 30
Trekryper - - - - - - - - - - 1 5,4 -82% 30
Tornskate - - - - - - - - - - 3 3 1% 30
Stær - - - - - - 1 2 - - 126 97 31% 30
Gråspurv 1 - - - - - - - 3 - 78 75 4% 30
Pilfink 1 - - - - - 1 7 1 1 19 29 -35% 30
Bokfink - 1 - 1 - 1 2 1 - - 33 126 -74% 30
Bjørkefink - - - - - - 1 - - - 2 27 -93% 30
Grønnfink - - - - - - - - - - 13 32 -59% 30
Stillits - - - - - - - - - - 9 1,6 451% 30
Grønnsisik - 1 - 2 - - 4 - 1 1 75 31 145% 30
Tornirisk - - - - - - - - - - 37 47 -21% 30
Brunsisik 1 - - - - - 1 1 - - 20 20 2% 30
Rosenfink - - - - - - - - - - 1 4,9 -80% 30
Gulspurv - - - - - - - - - 2 16 33 -51% 24
Sivspurv 4 - - - - 1 - - - 2 16 22 -26% 30
Sum 176141-6111610611635 1752 2244 -22% -  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793