Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenNy art i nettet
Ny art i nettet
Kaie fanget ved Lista Fuglestasjon i 2020. Dette er den første kaien som noen gang er fanget ved fuglestasjonen.
Årsrapporten 2020 er tilgjengelig!

Fenologiindeksens endring (1990 – 2020) - KLIKK FOTO
Fenologiindeksens endring (1990 – 2020) - KLIKK FOTO
De 30 artene samlet sett ankom 0,7 dager senere enn forventet i 2020 for Jomfruland og Lista, men likevel tre dager tidligere enn det som var normal ankomst for disse artene i 1990.

Ankomst for ringgås (Lista Fuglestasjon)
Ankomst for ringgås (Lista Fuglestasjon)
Median ankomsttidspunkt (punkter) om våren for ringgås ved Lista Fuglestasjon (1990-2020). Vertikale linjer ut fra hvert punkt angir når 10%-90 % av totalantallet for sesongen er nådd. Gule horisontallinjer angir gjennomsnitt for hhv. 10 %, 50 % og 90 % for median ankomsttid i hele perioden.

Jomfruland og Lista fuglestasjoner har ved utgangen av 2020 gjennomført standardisert nettfangst og ringmerking av spurvefugler i 31 år. Denne rapporten presenterer både langtidstrender og resultater fra standardisert ringmerking i 2020 for 48 overvåkingsarter. I tillegg presenteres observasjonsdata for utvalgte arter. Trendene vi presenterer gjelder både variasjoner i antall (bestand) og trekktidspunkt (fenologi).


(Årsrapporten 2020 fra Jomfruland og Lista kan leses HER)

Lave fangstall om våren på Lista
Fangsttallene for Jomfruland Fuglestasjon var antallsmessig omtrent som normalt med ca. 2 % lavere antall om våren og ca. 4 % høyere antall om høsten. Fangsttallene for 2020 havnet en del under gjennomsnittet for Lista Fuglestasjon, hovedsakelig grunnet ca. 19 % lavere fangsttall enn normalt i løpet av våren. Også høstfangsten var en del lavere enn gjennomsnittet på Lista (ca. 11 % lavere).

Trekkfuglene ankommer tidligere
I vår fenologiindeks for våren viser vi at 30 utvalgte trekkfugler i gjennomsnitt ankommer 3,7 dager tidligere nå enn de gjorde da overvåkingen startet i 1990. Ankomsten i 2020 var derimot 0,7 dager senere enn forventet i forhold til utviklingen i vår indeks, men likevel tre dager tidligere enn det som var normal ankomst for disse artene i 1990. En del arter ankom senere enn forventet i 2020, mens andre kom mye tidligere.

Blant artene som ankommer tidligere utmerker grågåsa og munken seg spesielt, med hhv. hele 14,7 og 12,5 dagers tidligere ankomst i perioden. Også tornsanger og løvsanger har forskjøvet sin ankomst mye fram, med hhv. 7,4 og 6,6 dagers tidligere ankomst. Kortnebbgåsa har tidligere blitt vist å ha forskjøvet sitt trekktidspunkt ved fuglestasjonene nærmere en måned fram. Forskyvingen av trekket hos arten er nå så stor at den ankommer før den faste bemanningen ved Jomfruland starter 1. april.

Ankomsten hos de forskjellige artene viser en tett samvariasjon med temperatur, og det er svært sannsynlig at den tidligere ankomsten henger sammen med et stadig varmere klima, både lokalt og globalt. Det er også konklusjonen i et stort vitenskapelig studium som ble publisert i 2019 i tidsskriftet "Ecological Indicators", der data fra Jomfruland og Lista inngår.

Viktig og unik overvåking
Overvåkingen ved fuglestasjonene er unik i norsk sammenheng ved at den gir informasjon om fenologi (trekkforløp) hos våre vanligste spurvefugler. Dette gjør oss bl.a. i stand til å se hvordan klimaendringene virker inn på fugletrekket. Overvåkingen er også en av få som kan gi oss informasjon om vinteroverlevelse og hekkesuksess hos de forskjellige artene. I tillegg gir den naturligvis viktig informasjon om langtidstrender i bestandene for en rekke fuglearter fra forskjellige naturtyper og miljø, og fra et stort geografisk område.

Fokus på: Ringgås
Ringgåsa er en relativt vanlig art ved Lista fyr. Særlig vårtrekket til arten er bemerkelsesverdig, da størstedelen av bestanden av den lysbukete underarten hrota som hekker på Svalbard trekker forbi i løpet av noen ytterst få dager.

Selv om mediandato for ringgåstrekket på Lista er 26. mai (gjennomsnitt 1990 – 2020), og arten inntil 2018 har hatt et konsentrert hovedtrekk fra 25. til 29. mai, ble de første sett på trekk allerede den 20. mai våren 2020. I tillegg ble nesten 90 % av fuglene sett trekkende den 21. og 22. mai.

Dette er ikke bare ca. en uke tidligere enn starten av perioden 1990-2019, men også en tangering av den tidligste median-datoen ringgåsa har trukket forbi Lista. Ringgåsa viser nå en tydelig tendens til å ankomme tidligere enn den har gjort før 2018. Antallet ringgås som ble talt i 2020 var det høyeste på Lista noensinne, med 5.902 individer (gjennomsnitt 1990-2019 er 2.423 ind.). Endringen i ankomstdato for ringgås med data fra Lista fuglestasjon er -4,0 dager.

Årsrapporten 2020 fra Jomfruland og Lista kan leses HER.

Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene. Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.

Nyheter fra NOF
Kongeørn kan dra nytte av...
Sjokkert over...
Rekordår for dompap under...
Stor dødelighet av fugler ved...
Kommunalminister Sande: Redd...
Norske oppdrettsanlegg må...
Verdens våtmarksdag: I ett...
Fjerde runde av Fotonøtta i...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793