Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Support us
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019-2023
Volunteers 2015-2018
Recording area
Norwegian list
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2024
1957-2010
Transport
Contact
Bird Obs Norway
Videos
Log in

Search the siteSom registrert bruker kan du følge med avlesningene som du har lagt inn på internett. Du kan også få mailvarsling om det skjer endringer på kontroller som du har lagt inn. Alle opplysningene som blir lagret om deg vil holdes konfidensielle og kun administratorer vil ha tilgang til dem. Navnet og landet du kommer fra vil vises på alle kontroller som du legger inn.

Fill out registration and hit "Send registration" below.
* must be filled out.
*First name
*Last name
 Street address
 Zip code
 Postal office/City
*E-Mail
*Re-enter E-mail
 Telephone
 Mobile telephone
*Create password
*Re-enter password
 Choose page language Norsk English
 Choose language for species
 Comment for administrator
* I have read and accept the conditions
  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793