Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenAvvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2021 med siste sesong 2022. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Svartstrupe122+922%
Havørn60+564%
Lunde43+297%
Vendehals77+268%
Gjerdesmett327+218%
Stillits266+214%
Polarsnipe211+209%
Vaktel23+184%
Trane83+162%
Splitterne15+159%
Fiskemåke32950+156%
Toppskarv4299+147%
Kjøttmeis404+136%
Myrhauk16+135%
Gransanger430+135%
Havsule6592+128%
Kråke3375+127%
Svartkråke69+116%
Myrsnipe475+113%
Siland1423+109%
Tornskate38+105%
Steinvender60+99%
Brunsisik1044+97%
Gråspurv1580+84%
Teist43+81%
Færre enn forventet
Bergirisk1-99%
Kanadagås1-96%
Kortnebbgås1-94%
Snøspurv2-93%
Grønnstilk3-90%
Svarthalespove1-90%
Gulsanger1-86%
Rosenfink1-85%
Lappspove4-85%
Grankorsnebb15-83%
Hettemåke682-82%
Gluttsnipe9-82%
Gulerle26-81%
Vipe900-80%
Duetrost7-78%
Rødstjert16-77%
Knekkand4-77%
Musvåk3-72%
Tundralo2-71%
Svarthvit Fluesnapper11-70%
Sangsvane5-68%
Rødstilk129-68%
Hagesanger8-67%
Granmeis4-65%
Kornkråke22-63%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2021 med siste sesong 2022. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Svartstrupe287+2256%
Fjæreplytt173+779%
Kanadagås139+486%
Stillits3653+469%
Toppskarv7279+439%
Svarthalespove83+403%
Svartkråke111+389%
Gråsisik464+389%
Flaggspett579+370%
Vaktel40+357%
Havørn47+321%
Trelerke75+310%
Krykkje4680+309%
Havlire30+273%
Knoppsvane276+254%
Tornskate134+195%
Gulerle2505+175%
Svartrødstjert25+161%
Stjertmeis566+151%
Fiskeørn14+146%
Sivhauk89+145%
Brunnakke5266+143%
Furukorsnebb163+131%
Kråke9374+124%
Myrhauk112+123%
Færre enn forventet
Alkekonge180-97%
Rørsanger3-96%
Skjeggmeis1-94%
Båndkorsnebb6-93%
Storjo18-91%
Kortnebbgås28-90%
Nøttekråke16-88%
Rødvingetrost401-86%
Dvergsnipe27-85%
Hauksanger1-84%
Tundrasnipe11-83%
Lappspurv11-82%
Snøspurv8-81%
Horndykker1-81%
Hettemåke205-80%
Dompap41-79%
Perleugle9-78%
Rosenfink2-77%
Spettmeis9-76%
Lappiplerke2-75%
Bergand11-73%
Sivsanger87-73%
Hagesanger26-73%
Gjøk3-71%
Ringdue395-70%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793