Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenAvvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2021 med siste sesong 2022. Fra 15/03 til 15/05.
Flere enn forventet
Svartstrupe83+826%
Lunde43+647%
Polarsnipe185+631%
Havørn59+609%
Myrsnipe225+370%
Vendehals58+304%
Stillits203+261%
Steinvender37+228%
Gjerdesmett325+226%
Brunsisik795+211%
Trane66+166%
Myrhauk16+162%
Fiskemåke28637+153%
Gransanger362+145%
Kjøttmeis318+129%
Kråke2613+125%
Toppskarv3372+121%
Gråtrost2638+114%
Siland911+103%
Gråspurv1000+87%
Jernspurv280+85%
Rugde19+82%
Stokkand2695+80%
Låvesvale2796+79%
Havsule3174+72%
Færre enn forventet
Bergirisk1-99%
Tårnseiler1-94%
Kortnebbgås1-93%
Snøspurv2-93%
Rødstjert5-92%
Svarthalespove1-87%
Grønnstilk3-87%
Gluttsnipe5-87%
Gråsisik43-83%
Lappspove4-83%
Hettemåke607-81%
Grankorsnebb7-80%
Duetrost7-78%
Vipe883-78%
Gulerle14-75%
Knekkand4-71%
Musvåk3-71%
Svarthvit Fluesnapper9-69%
Sangsvane5-67%
Ringdue334-67%
Rødstilk78-65%
Granmeis4-63%
Trepiplerke28-61%
Hvitkinngås72-60%
Kornkråke21-60%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2020 med siste sesong 2021. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Svartstrupe113+1165%
Furukorsnebb623+1084%
Bjørkefink98752+401%
Jaktfalk28+374%
Svarthalespove69+366%
Svartkråke83+300%
Stillits2254+282%
Krykkje3709+249%
Toppskarv4320+244%
Havørn29+174%
Sandløper416+168%
Skjærpiplerke6127+165%
Hvitkinngås242+152%
Sandlo1964+136%
Kråke8997+123%
Steinvender792+108%
Grønnspett11+95%
Duetrost79+91%
Fjæreplytt35+82%
Gravand804+81%
Havlire14+78%
Havsule11103+77%
Kaie11552+69%
Havelle390+67%
Vintererle340+62%
Færre enn forventet
Nøttekråke4-97%
Kanadagås1-96%
Dompap10-96%
Spettmeis2-95%
Flaggspett7-95%
Havhest86-95%
Dvergmåke1-94%
Taksvale54-90%
Gråsisik462-89%
Rørsanger8-88%
Lappiplerke1-88%
Tundrasnipe8-88%
Alkekonge593-88%
Vipe244-86%
Perleugle6-86%
Lappspurv9-86%
Tyrkerdue4-86%
Grankorsnebb460-84%
Sivsanger54-84%
Bergand7-84%
Grålire1-83%
Lunde4-83%
Rødvingetrost536-82%
Granmeis53-82%
Gjøk2-82%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793