Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenAvvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2022 med siste sesong 2023. Fra 15/03 til 31/03.
Flere enn forventet
Gransanger54+761%
Rødvingetrost141+350%
Krikkand435+323%
Rugde32+314%
Kornkråke36+277%
Sivspurv44+266%
Snøspurv81+247%
Havsule611+222%
Brunnakke669+214%
Rødstrupe216+205%
Svarttrost1172+200%
Skjærpiplerke1505+199%
Kråke1172+193%
Stær18209+181%
Linerle206+164%
Gråtrost574+149%
Siland156+136%
Sjøorre33+124%
Heipiplerke381+106%
Blåmeis19+99%
Gråhegre59+84%
Gjerdesmett94+82%
Enkeltbekkasin46+74%
Måltrost90+72%
Kaie331+64%
Færre enn forventet
Grønnsisik1-99%
Krykkje2-97%
Ringdue33-89%
Gråstrupedykker1-86%
Sangsvane2-84%
Svartmeis5-83%
Skogdue1-83%
Storspove71-77%
Duetrost4-75%
Bokfink120-75%
Heilo5-73%
Hettemåke272-72%
Bjørkefink2-72%
Jernspurv3-70%
Gulspurv52-63%
Granmeis2-61%
Havelle87-53%
Kanadagås6-52%
Knoppsvane19-50%
Tjeld632-45%
Ravn20-30%
Laksand23-30%
Grågås945-27%
Pilfink60-21%
Sanglerke649-21%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2021 med siste sesong 2022. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Svartstrupe288+2264%
Fjæreplytt173+779%
Kanadagås139+486%
Stillits3653+469%
Toppskarv7279+439%
Svarthalespove83+403%
Svartkråke111+389%
Gråsisik464+389%
Flaggspett579+370%
Vaktel40+357%
Havørn47+321%
Trelerke75+310%
Krykkje4680+309%
Havlire30+273%
Knoppsvane276+254%
Tornskate134+195%
Gulerle2505+175%
Svartrødstjert25+161%
Stjertmeis566+151%
Fiskeørn14+146%
Sivhauk89+145%
Brunnakke5266+143%
Furukorsnebb163+131%
Kråke9384+124%
Myrhauk112+123%
Færre enn forventet
Alkekonge180-97%
Rørsanger3-96%
Skjeggmeis1-94%
Båndkorsnebb6-93%
Storjo18-91%
Kortnebbgås28-90%
Nøttekråke16-88%
Rødvingetrost401-86%
Dvergsnipe27-85%
Hauksanger1-84%
Tundrasnipe11-83%
Lappspurv11-82%
Snøspurv8-81%
Horndykker1-81%
Hettemåke205-80%
Dompap41-79%
Perleugle9-78%
Rosenfink2-77%
Spettmeis9-76%
Lappiplerke2-75%
Bergand11-73%
Sivsanger87-73%
Hagesanger26-73%
Gjøk3-71%
Ringdue395-70%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793