Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenAvvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med. Tabellen er ment å gi indikasjoner på hvilke arter som har vært spesielt fåtallige eller tallrike det siste året. Dette er ikke bearbeidete data og mange arter har en variabel forekomst ved stasjonen. Endringene bør derfor ikke tas bokstavelig eller refereres direkte som dokumentasjon for bestandsendringer.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2023 med siste sesong 2024. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Lomvi1720+1153%
Kortnebbgås166+1111%
Gulsanger61+842%
Tornskate179+786%
Alke797+743%
Sandløper237+724%
Trane268+708%
Stillits792+706%
Snadderand107+612%
Vendehals165+571%
Kråke9479+482%
Bydue761+470%
Skogdue126+466%
Svartkråke142+428%
Krikkand3856+404%
Teist119+375%
Toppskarv8733+370%
Svarthalespove35+310%
Myrsnipe941+301%
Munk382+296%
Lappspove98+295%
Svarthvit Fluesnapper135+272%
Svartstrupe63+263%
Tårnseiler1293+263%
Stjertand62+261%
Færre enn forventet
Toppmeis1-94%
Snøspurv2-93%
Lappspurv3-90%
Knekkand2-88%
Brunsisik86-85%
Vipe1641-62%
Hettemåke1474-59%
Sivsanger111-47%
Storjo11-46%
Duetrost17-44%
Enkeltbekkasin135-41%
Gjøk25-40%
Tundralo4-39%
Svartmeis57-37%
Polarjo11-37%
Bergand8-35%
Heilo1321-35%
Myrhauk5-35%
Makrellterne27-34%
Lunde9-25%
Gråstrupedykker13-22%
Dvergfalk12-17%
Grankorsnebb71-15%
Grønnsisik534-13%
Tyrkerdue109-8%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2022 med siste sesong 2023. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Flaggspett1697+1139%
Furukorsnebb590+704%
Toppskarv11017+620%
Grankorsnebb19438+596%
Splitterne99+582%
Svartand27730+500%
Havlire51+486%
Havørn66+439%
Lappspove1259+431%
Fjæreplytt127+421%
Gulnebblom30+408%
Svartstrupe97+375%
Islom160+371%
Siland1434+357%
Bergand133+334%
Krykkje5149+311%
Trane64+311%
Brunnakke8823+291%
Kornkråke72+275%
Steinvender1508+275%
Rugde21+275%
Polarsnipe3923+270%
Gråtrost28682+267%
Vendehals18+253%
Tornskate164+241%
Færre enn forventet
Toppmeis1-99%
Nøttekråke11-91%
Rørsanger7-89%
Havsvale1-87%
Vipe220-87%
Storjo25-87%
Båndkorsnebb12-85%
Perleugle6-85%
Dvergspett4-81%
Tyrkerdue6-77%
Rosenfink2-77%
Lappspurv17-71%
Stjertmeis69-71%
Varsler3-70%
Blåstrupe2-69%
Brunsisik125-66%
Hettemåke340-66%
Grønnsisik2864-65%
Svarthalespove7-63%
Sivsanger121-61%
Taksvale218-55%
Buskskvett307-54%
Bergirisk196-46%
Løvsanger996-45%
Trepiplerke1354-43%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793