Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Support us
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019-2023
Volunteers 2015-2018
Recording area
Norwegian list
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2022
1957-2010
Transport
Contact
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the siteBar-headed Goose
Stripegås (Anser indicus)


Stripegåsa er en høyalpin art fra Sentral-Asia som er satt ut i Europa. Fuglene som blir sett i Norge regnes som rømlinger (E-listen). Småflokker av stripegås sees i Norge helt nord til Finnmark. De fleste observasjonene forekommer i perioden mai-september. Dette stemmer godt med funnmønsteret ved Lista Fuglestasjon.Stripegåsa var temmelig sjelden ved fuglestasjonen fram til 2004, kun sett fire av de første 15 årene. Deretter har arten vært sett årlig fra 2005. Med unntak av en større flokk i 2005 har stripegåsa i perioden 1990-2014 som regel bare forekommet i småflokker på 1-4 ind, som enten trekker forbi eller oppholder seg maksimalt et døgn i området.

Funnmønsteret passer godt inn i bildet en ser for Norge ellers med de fleste observasjonene fra mai-september. På Lista Fyr har arten i perioden 1990-2014 vist en markert topp i juni.
Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793