Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenSvartmeis
Coal Tit (Periparus ater)

Periparus ater

Dette bildet er tatt i fuglestasjonsområdet. Foto: Jonas Langbråten

-


Svartmeisa er stort sett standfugl. I enkelte år, når bestandstettheten av meiser er stor og ved matmangel, kan fuglene foreta masseutvandringer fra Skandinavia. Ofte kan man se dem i flokker sammen med granmeis og fuglekonger. Den er mest vanlig i granskog, men den finnes også i blandingsskog.

Denne arten er vanlig i den standariserte ringmerkingen på Lista F., spesielt om høsten. Figurene nedenfor viser oppdaterte data fra fuglestasjonen:Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793