Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenStær
Common Starling (Sturnus vulgaris)

Sturnus vulgaris

Dette bildet er tatt i fuglestasjonsområdet. Foto: Jonas Langbråten

-


I Norge hekker stær vanlig over det meste av landet, unntatt høyfjellet og rene skogsområder. Hekkefugltakseringene indikerer en årlig gjennomsnittlig bestandsnedgang i størrelsesorden 1,8 % for den norske bestanden for perioden 1996-2013, og 2,3 % for perioden 2008-2013 (2 % gjennomsnittlig årlig nedgang fører til 17 % nedgang på 10 år) (Kålås et al. 2014). Arten klassifiseres til rødlistekategori "nær truet".

I fuglestasjonsområdet opptrer stæren i lavere antall individer nå enn på 1990-tallet. Figurene nedenfor viser oppdaterte data fra fuglestasjonen:Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793