Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenHortulan
Ortolan Bunting (Emberiza hortulana)

Emberiza hortulana

Dette bildet er tatt i fuglestasjonsområdet. Foto: Gunnar Gundersen

-


Hortulanen hekker i store deler av Europa, deler av Nord-Afrika, og østover til Mongolia. Den var tidligere en årlig art på Lista, men den har nå gått kraftig tilbake. Bestandene i Europa og Norge viser en kraftig tilbakegang. Hortulanen er klassifisert som kritisk truet (CR) i den norske rødlista. Grunnen til dette er den lille bestandsstørrelsen.

Vi vurderer det som en sjelden fugl i fuglestasjonsområdet, med gjennomsnitt under 5 observasjoner per år. Figurene nedenfor viser oppdaterte data fra fuglestasjonen:Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793