Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenLappspurv
Lapland Longspur (Calcarius lapponicus)

Calcarius lapponicus

Dette bildet er tatt i fuglestasjonsområdet. Foto: Gunnar Gundersen

-


Lappspurven hekker hovedsakelig i fjellet i Norge, men finnes i våre nordligste fylker helt ut til kysten. Lappspurven er stort sett observert på trekk på Lista i april og september. Vi vet svært lite om hvor lappspurvene som hekker i Norge trekker og overvintrer (Heggøy 2019).

Nedgangen nasjonalt antas å ha vært i størrelsesordenen 30 – 50 % over en tiårsperiode fram mot 2015. Av denne grunn er arten plassert i kategorien «Sårbar» (VU) i den norske rødlista for arter. På Lista Fuglestasjon, viser den en synkende trend de siste årene. Figurene nedenfor viser oppdaterte data fra fuglestasjonen:Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793