Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenLøvsanger
Løvsanger
Antall ringmerkede løvsangere er nå 50% under gjennomsnitt.
Ringmerkingstall 45% under gjennomsnittet så langt i høst!

Tornsanger
Tornsanger
Antall ringmerkede tornsanger er nå 41% under gjennomsnitt.

Totalt 715 fugler ble ringmerket i løpet de første 7 ukene i den standardiserte høstfangsten (1293 fugler i gjennomsnitt) i 2021. Denne perioden har i år vært varmere og mye tørrere enn normalt. De to månedene juli- og august 2021 har ringmerkingstall som for begge de respektive månedene er blant de aller laveste siden 1990 da den standardiserte ringmerking startet. Antall ringmerkede fugl for denne perioden er så langt i år 45% under gjennomsnittet.

Gjennomsnittstemperaturen i de 7 ukene var 0,5 ° C høyere enn normalt. Total nedbør var 37,2% under gjennomsnittet.
Totalt 715 fugler av 43 ulike arter har blitt ringmerket i løpet av denne perioden (6 arter og 342 fugler færre enn i fjor).

Det svake resultatet kan være en kombinasjon av flere årsaker. Lange perioder med godt vær nordlig vind kan ha forårsaket at trekkfuglene i mindre grad har stoppet i området for å raste. I tillegg ser det ut til at forekomsten av løvsangere generelt har vært langt under gjennomsnittet i høst. Løvsangeren er normalt klart den mest tallrike arten som fanges i nettene i denne perioden, så tallene blir fort lave når denne svikter. En annen mulig årsak til kan også være moderat eller dårlig hekkesuksess da både mai og juni hadde lange perioder med kaldere vær enn normalt.

Det finnes imidlertid også lyspunkter. En blåstrupe fanget i august 2020. Det er første gang den har blitt merket i august siden 2013. I tillegg ble en lappsanger merket den 28. august. Dette var første funn for Lista Fuglestasjon og Farsund kommune.

De tre mest tallrike ringmerkede artene var løvsanger (221 ind.= -50%), stær (106 ind.= +17%) og tornsanger (31 ind.= -40%). Fangstallene for de fleste arter er fortsatt under gjennomsnittet, noe som er spesielt tydelig for mest av sangere, troster, spurver, erler, piplerker, finker og spurvefugler.

Ringmerkingstall for følgende arter er nå mellom 40% og 95% under gjennomsnittet: svartmeis, løvsanger, munk, hagesanger, tornsanger, måltrost, buskskvett, gråtrost, jernspurv, heipiplerke, trepiplerke, bokfink, grønnfink, tornirisk og gulspurv.

Angående observasjoner så ble totalt 152 arter ble sett i denne perioden (17 færre enn i fjor). Av disse er det totalt 206 arter observert i området så langt i år.Merketall
Denne sesongen277
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Brunsisik2-97%
Lappspurv1-94%
Snøspurv2-93%
Toppmeis1-89%
Dvergfalk2-77%
Lomvi1188+1909%
Kortnebbgås164+1344%
Alke510+1295%
Låvesvale859+1230%
Trane108+813%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.

Nyheter fra NOF
Bra besøk i Fugleteltet på...
Takhekkende måker i Oslo 2022
Ankerfjella IBA trues av...
Kraftlinjer og vindmøller...
Lille måltrost og den enda...
Fine hekkeflåter til ternene...
Statsforvalteren sier nei til...
Hotell i særklasse


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793