Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2018
Program
Foredrag
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Merkeaktivitet

Sesongdata
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon

Velg hvilke merkedata som skal vises:
Myr, høst
Overvåkingsrunden, høst
Ssum = Sesongsum t.o.m. 19/10 - Ssn = Snitt alle sesonger t.o.m. 19/10
Art / Dato 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SsumSsn± %n= 
Spurvehauk 1 - - - - - - - - - 6 4,5 32% 28
Strandsnipe - - - - - - - - - - 2 0,1 1300% 28
Spurveugle - - - - - - 2 - - - 5 1,8 175% 28
Perleugle - - - - - 1 - - - - 4 33 -88% 28
Dvergspett - - - - - - - - - - 1 3,5 -72% 28
Låvesvale - - - - - - - - - - 9 14 -34% 28
Trepiplerke - - - - - - - - - - 46 50 -9% 23
Heipiplerke - - - - - - - - - - 11 72 -85% 25
Skjærpiplerke - - - - - - - - - - 2 11 -82% 28
Gulerle - - - - - - - - - - 6 7,9 -24% 28
Vintererle - - - - - - - - - - 1 0,5 87% 28
Linerle - - - - - - - - - - 46 46 1% 28
Gjerdesmett 1 1 - 2 3 7 6 - - 3 46 116 -60% 28
Jernspurv - - - - - - - - - - 12 60 -80% 26
Rødstrupe 3 1 - 3 - 4 3 7 - 1 64 132 -51% 28
Rødstjert - - - 2 - - - - - - 10 23 -56% 28
Buskskvett - - - - - - - - - - 6 24 -75% 28
Steinskvett - - - - - - - - - - 56 85 -34% 28
Ringtrost - - - - - - - 1 - - 1 0,2 460% 28
Svarttrost 1 - - 1 - - 1 5 - 6 30 49 -39% 28
Gråtrost - - - - - - - - - - 1 11 -91% 28
Måltrost - - - 4 2 1 1 3 - 5 37 36 3% 28
Rødvingetrost 1 - - - - 3 1 1 - 5 14 24 -42% 28
Myrsanger - - - - - - - - - - 1 0,4 180% 28
Rørsanger - - - - - - - - - - 3 6 -50% 27
Gulsanger - - - - - - - - - - 3 2,1 40% 28
Møller - - - - - - 1 - - - 12 26 -54% 28
Tornsanger - - - - - - - - - - 26 62 -58% 25
Hagesanger - - - - - - - - - - 27 69 -61% 27
Munk 5 - - 6 2 - 1 8 - 2 70 120 -42% 27
Gulbrynsanger - - - - - - - - - - 1 0,6 65% 28
Bøksanger - - - - - - - - - - 2 0,9 115% 28
Gransanger 1 1 - 2 - - 5 2 - - 19 30 -36% 28
Løvsanger - - - - - - - - - - 518 532 -3% 24
Fuglekonge - - - - 1 5 3 - - 1 41 210 -80% 28
Gråfluesnapper - - - - - - - - - - 6 8 -25% 28
Svarthvit Fluesnapper - - - - - - - - - - 9 15 -40% 28
Granmeis - - - - - - - - - - 1 28 -96% 28
Toppmeis - - - - - - - - - - 1 4,4 -77% 28
Svartmeis 3 - - - 2 - 1 - - - 74 131 -43% 28
Blåmeis 105 6 - 43 228 - 88 - - 15 590 862 -32% 28
Kjøttmeis 25 2 - 3 11 - 11 - - 4 114 151 -24% 28
Spettmeis - - - - 1 - - - - - 2 11 -82% 28
Trekryper 1 - - - - - - - - - 2 14 -86% 28
Tornskate - - - - - - - - - - 5 3,8 32% 28
Skjære 1 - - - - - - - - - 1 1,7 -42% 28
Stær 2 - - - - - - - - - 150 161 -7% 28
Gråspurv 1 - - 1 - - - - - - 302 93 224% 28
Pilfink 2 - - - - - 9 - - 1 35 46 -25% 28
Bokfink - 4 - - - - - - - 1 177 164 8% 28
Bjørkefink - 3 - - - - - - - 1 21 99 -79% 28
Grønnfink - - - - - - - - - - 11 63 -82% 28
Stillits - - - - - - - - - - 1 2,7 -63% 28
Grønnsisik - - - - - - - - - - 12 47 -74% 28
Tornirisk - - - - - - - - - - 12 60 -80% 28
Bergirisk - - - - - - - - - - 1 4,5 -78% 28
Gråsisik - - - - - - - - - 3 3 3,6 -18% 28
Brunsisik - 2 - - - - - - - - 18 27 -33% 28
Rosenfink - - - - - - - - - - 5 5,2 -5% 28
Gulspurv - - - - - - 1 - - 6 24 78 -69% 22
Sivspurv - - - - - - 1 1 - 2 20 32 -37% 28
Sum 15320-672502113528-56 2736 3978 -31% -  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793