Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Fuglefestival 2019
Programme
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
About us
Volunteers 2019
Volunteers 2017/18
Volunteers 2015/16
Recording area
School project
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2018
1957-2010
Transport
Contact
Shop & support us
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the site


Amerikablesand
Amerikablesand
Den aller siste sjeldenheten i Vågsvollvåien, en Amerikablesand hann, muligens i par med en hunn av samme art. Dokumentasjonsbilde tatt gjennom teleskop fra haugen på Fyrsiden.
Vågsvollvåien, fuglekikking og ferdsel

Den siste uken har det vært sett flere sjeldenheter i Våien, der lokale fuglekikkere ikke har lagt ut observasjonene offentlig, med begrunnelsen at dette kunne medføre stor pågang og dermed uønsket forstyrrelse av fuglelivet. Dette først og fremst overfor hekkende sårbare arter med små unger. Beslutningen har skapt en del kontrovers internt i fuglemiljøet. Da Vågsvollvåien ligger midt i vårt fuglestasjonsområde, vil vi gjerne klargjøre fuglestasjonens syn på saken.


Fuglevern
Som alle som er interessert i fugler på Lista kjenner til, har det gått radikalt nedover med flere av Listas våtmarksarter og hekkefugler. Arter som vipe, rødstilk og gulerle har forsvunnet fra mange lokaliteter og særlig vipa har hatt en sjokkerende ekstrem tilbakegang. Et lyspunkt har imidlertid vært Vågsvollvåien der fjerning av høyspent, beiting av kyr og redusert ferdsel, har gitt en flott biotop med gode hekkemuligheter. Selv om ikke antallet er stort av så mange arter, huser området nå en stor del av de gjenværende hekkebestandene for vipe, gulerle, og rødstilk. I tillegg er det viktig rasteområde for en rekke andre arter. Fuglestasjonen er derfor svært opptatt av å unngå at ferdsel på noen måte reduserer rasteverdien eller hekkesuksessen for fugler som bruker området.

Som pådriver for vern og hensyn til fuglelivet er vi spesielt interessert i å unngå at fuglestasjonen og fuglemiljøets egen aktivitet og ferdsel har uheldige effekter. Dette både av hensyn til fuglelivet for seg, men også som et signal lokalt. Det skal ikke være noen tvil om at det er Lista Fuglestasjon sin holdning at de vernede områdene er til for fuglenes beste, og at de første som bør rette seg etter og forstå dette er fuglekikkerne selv.

Felles regler
Siden Fyret og Våien nasjonalt er et av de beste og mest populære mål for fuglekikkere i hele landet, er det til tider ganske stort trøkk med mange fuglekikkere i området. Spesielt gjelder dette når det er sjeldenheter i området, som alle ønsker å se og fotografere, og det hender rett som det er. Fuglestasjonen ønsker at alle fugle- og naturinteresserte skal ha gode og like muligheter til å oppleve det flotte fuglelivet i området. Skal dette skje uten at det går ut over fuglene selv, eller at det ender opp i konflikter fuglekikkere i mellom om hva som er forsvarlig, trenger vi felles kjøreregler som gjelder for alle. De aller fleste fuglekikkere ønsker å se eller fotografere de aktuelle sjeldenhetene så nærme som mulig. I mange tilfelle vil det sikkert ikke skade om en gikk litt nærmere og tok nok noen fine nærbilder. Når vi er mange, så må regelen nødvendigvis være at enten så kan alle, eller så kan ingen. Denne enkle logikken, har det klare svaret at av hensyn til fuglene kan da ingen. Vi som liker å se på fugl bør derfor prøve å enes om noen enkle og klare grenser for hva alle fuglekikkere kan gjøre og hva ingen kan gjøre i Våien.

Naturlige grenser
Siden fuglestasjonen har en sentral posisjon i miljøet og egen side som mange leser, synes vi det er greit å komme med forslag til en regel vi oppfordrer folk til å overholde. Vårt forslag er at alle fuglekikkere holder seg utenfor gjerdet langs veien fra Fyret og stien ned til Vågsvollvika. Videre at man ikke går nærmere Våien enn til Gulebua. På Fyrsiden synes vi at høyden med St.Hansbålet og skiltet er en naturlig og lett forståelig grense. I utgangspunktet synes vi at dette i prinsippet skal gjelde hele året, men vil understreke at det særlig er i hekke- og trekksesongene (mars-oktober) dette er viktigst.

Kun en oppfordring
Fuglestasjonen vil understreke at det ikke er ferdselsforbud i Våien. Fuglestasjonen har heller ingen rett eller ansvar til å beslutte eller bestemme hvordan folk skal oppføre seg i området, vi kan bare oppfordre folk til å finne løsninger som er best mulig for fugler og folk. Fuglestasjonen har ofte måttet ta støyten når egne, andre lokale eller fremmede fuglekikkere har oppført seg upassende eller lite klokt i Fyrområdet. Vi håper derfor at vi ved å gå ut med forslag til grenser og en oppfordring til å enes og respektere disse, igjen vil få et klima der alle har lyst å dele sine spennende observasjoner fra området med andre.Ringing numbers
This season742
Today18
Top 3 today:
Willow Warbler7
Lesser Whitethroat3
Common Whitethroat3
Detailed log

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Seasonal deviation
Common Redpoll2-100%
Northern Fulmar15-97%
Coal Tit4-96%
Red Knot2-96%
Whooper Swan1-94%
European Shag5907+483%
White-tailed Eagle29+350%
Common Buzzard33+231%
Tufted Duck551+222%
Black-legged Kittiwake596+210%
View deviation of seasons
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  The Scandinavian Triple - Autumn 2019
  Rapport fra høsten 2018
  Begynnerkurs i ringmerking: 04.-05. mai 2019
  Bird of the week - Merlin
  LISTA FUGLEFESTIVAL 2018

Nyheter fra NOF
Ofrar vi vipa for å redde...
NOF OA gir ut hefte om fugler...
Kautokeino JFF krever å skyte...
Vil bygge større...
Fortsatt ledige ruter i årets...
Krever at krykkjer i...
Rødstrupesanger-revisjon...
Oppdatert liste over fugler...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793