Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenRinggås på trekk mot NV i vår
Ringgås på trekk mot NV i vår
Rapport fra våren 2017

Unge steinskvett med fargering
Unge steinskvett med fargering

Lista Fuglestasjon fullførte den 10.juni den 28 sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om våren. Stasjonen har hatt 87 bemanningsdager fra 15.mars til 10.juni. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter) og resultatet har vært et lavere antall fugler enn normalt. 932 fugler ble fanget (gjennomsnitt for våren er 1028) av 41 forskjellige arter. Vipe og enkeltbekkasin har hatt en sterk tilbakegang de siste tre år i området.

Den gjennomsnittlige temperaturen har vært høyere enn normalt hele året, med 1,3 °C høyere enn normalen fra mars til mai. Det har vært litt lite nedbør i april og mer nedbør enn normalt i mai, noe som kan ha påvirket hekkesuksess. Det har generelt vært mange dager med sterk vind, ganske mange med vind fra NV og noen dager med østlige vinder. Vi har derfor ikke vært stand til å åpne nettene i et relativt høyt antall dager (totalt 24 dager uten ringmerking denne sesongen sammenlignet med 14 dager i 2016).

Selv om mange arter hadde lave tall, har antallet erler og. bladsangere (Phylloscopus) vært høy. I fjor vår hadde løvsanger det laveste fangsttallet noensinne, og det var da første gang løvsangeren hadde et lavere antall enn sin slektning, gransangeren. I år har både gransanger og løvsanger vært de eneste sangere som har blitt ringmerket i normale tall. Sivsanger, møller, tornsanger, hagesanger og munk har blitt ringmerket i lavere tall enn normalt.

Mange svarttrost kom til Lista den første uka av sesongen (37 individer ble ringmerket). Sammen med rødstjert er svarttrost den eneste trostearten med tall over normalen. Rødstrupe, steinskvett, gråtrost og måltrost har både vært ringmerket og sett i lavere antall enn gjennomsnittet.

Antallet finkefugler (bokfink, grønnfink, grønnsisik og tornirisk) var også lavt i overvåkingsfangsten. Unntaket var brunsisik, som ble ringmerket i normale tall.

«Topp-5 artene» i nettene har vært løvsanger (211), rødstrupe (115), svarttrost (95), gransanger (83) og brunsisik (62).

Vi har i år fortsatt overvåkingen av steinskvettens hekking i stasjonsområdet, og merket både voksne og unger med fargering. Innsatsen var god da flere personer var tilgjengelige i år. Det er vanskelig å si hvordan hekkesesongen har vært, siden prosjektet begynte i 2015 og vi derfor har begrenset med data. Imidlertid har det ikke vært et dårlig år, resultert med 9 reir funnet i fyrområdet (Gunnarhaug, Vågsvollvåien), alle foreldrene ble ringmerket også 18 unger med fargering.

Fra januar til juni har 193 arter blitt registrert i stasjonsområdet (12 færre enn i fjor). Det har vært en del arter som har blitt registrert i svært høye antall, slik som hvitkinngås, havsule, sandløper og skjeand. Derimot har det vært relativt lave antall av sjøfugler på trekk. Selv om noen vadere som tjeld, sandløper, rødstilk og strandsnipe har hatt normale eller høye tall, har et stort antall vaderarter vært fåtallige: Sandlo, heilo, vipe, polarsnipe, myrsnipe, brushane, enkeltbekkasin, småspove, storspove, gluttsnipe, skogsnipe, grønnstilk og steinvender ble registrert med lavere tall enn normal. Spesielt vipe og enkeltbekkasin har hatt en sterk tilbakegang de siste tre år i området.

Mens 4 forskjellige par viper holdt seg i området i fjor (mot 8 i 2015), der noen hekket og la egg, var det ingen par i området i år. Dessverre er dette tredje året på rad at vipene har 100 % mislykket hekking i fyrområdet.

Det har vært en rekke bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av våren. Vi har registrert 1 egretthegre, 1 skjestork, 1 svartehavsmåke, 3 dverglerke, 1 amursvale, 1 markpiplerke, 1 rødstrupesanger, 2 pirol og 1 kornspurv.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende under våren. Tilsammen har rundt 36 besøkende fått omvisning i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. Paulien Vanhauwere og Torben Langer har vært frivillige ved stasjonen forskjellige uker og hjulpet Rubén Piculo (hoved ringmerkeren denne våren) og Aïda López som har vært ansvarlig for feltarbeidet våren 2017.

Hvis du ønsker å sjekke listen av fugler ringmerket i løpet av denne våren, kan du klikke HER.Merketall
Denne sesongen17
I dag1
Topp 3 i dag:
Rødstrupe1
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Beklager, men vi mangler data for denne sesongen. Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Forløp av fugletrekket om høsten er i endring
  Begynnerkurs i ringmerking: 13.-14. mai 2023
  Feltarbeider/ringmerker til våren 2023 søkes
  Rapport fra våren 2022
  Fuglefestival 3.-4. september

Nyheter fra NOF
Velkommen til BirdLife Norges...
Solkraftverk på myr: La...
Vårens budbringer er i hardt...
Ikke skyt endene på...
Positiv bestandsutvikling hos...
Lågendeltaet: Restaurér...
Overlappende fødevalg hos tre...
Enorm seier: Bruk av blyhagl...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793