Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Grågås på Lista Fyr
Grågås på Lista Fyr
Grågås på Lista og Jomfruland - en oppsummering av 30 års telledataNorsk Ornitologisk Forening har i år publisert en rapport med en oppsummering av 30 års telledata av grågås på Lista og Jomfruland. Grågåsa trekker forbi Lista ca. to uker tidligere nå enn for 30 år siden, både vår og høst. Mildere klima, tidligere hekking og fremskutt jakt er årsaker som har vært trukket fram som mulige drivere for denne utviklingen.

Grågjess som observeres på trekk forbi de to fuglestasjonene er hovedsakelig fra ulike områder. De som observeres på trekk forbi Jomfruland er trolig fugler som skal til Østlandet, mens fuglene på Lista skal til ulike deler av vestkysten av Norge. Langtidsdataseriene med data fra NOFs trekkfugltellinger på Lista og Jomfruland gir et unikt innblikk i omfang og endringer i trekket over mange år. Våre data fra fuglestasjonene er ekstra verdifulle etter som samme metodikk har blitt benyttet over lengre tid.

Tallene fra Jomfruland viser en økning i antall individer over tid om våren og median ankomstdato er 15.april. På Jomfruland er det en relativ stor bestand av hekkende grågjess. Det er vanskelig å se når trekktoppen er på Jomfruland, da det her er vanskelig å skille mellom lokale bevegelser og fugler på gjennomtrekk.

På Lista har grågåstrekk endret seg i løpet av overvåkingsperioden (de trekker 14,3 dager tidligere om høsten og 14,7 dager tidligere om våren). Mildere klima, tidligere hekking og fremskutt jakt er årsaker som har vært trukket fram som mulige drivere for denne utviklingen.

I perioden1990-2019 har ordinær jaktstart for grågås i hele landet blitt avansert: 21.august (1990-1996) og 10.august (1997-2020). Det er påfallende at trekket forbi Lista er skjøvet fram samtidig med endringene i jakttider for grågås i Norge.

Mildere vintre gjør det mulig for gjessene å oppholde seg lengre nord i Europa vinterstid, med en kortere distanse til hekkeplassene som resultat. Med dagens endringer i forhold til klima og med en økende bestand hos grågjess både i Norge og ellers innenfor utbredelsesområde til den nordvest europeiske bestanden, kan vi forvente en fortsatt endring i trekkmønster og tidspunktet til gjessene som trekker forbi Lista og Jomfruland.

Flere studier viser at grågjess nå trekker kortere distanser enn for noen år tilbake. En nylig artikkel viser at svenske gjess har endret trekket sitt. Noen av disse trekker nå 2000 km kortere enn det de tradisjonelt gjorde.

Hvis du ønsker å lese hele artikkelen kan du klikke HER.Merketall
Denne sesongen3127
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Nøtteskrike5-99%
Sidensvans2-99%
Dvergsnipe7-97%
Perleugle2-95%
Rørsanger4-95%
Kortnebbgås2913+1781%
Krykkje1459+460%
Trane72+442%
Knoppsvane282+391%
Duetrost146+329%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Grågås på Lista og Jomfruland - en oppsummering av 30 års telledata
  Flott Fuglefestival!
  Rapport fra vår 2020
  LISTA FUGLEFESTIVAL 2020: 22.-23. august
  Begynnerkurs i ringmerking: 8.-9. august 2020

Nyheter fra NOF
Vindturbinene på Frøya på...
Vindkraft på høring: Et...
EuroBirdwatch dominert av...
Fuglevern på mange fronter i...
Store naturområder på Lista...
Store følger for lomvi som...
Havvindtilhengere – gå og se...
Brunkinnparula – ny art for...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793