Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenRosenfink
Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus)

Carpodacus erythrinus

Dette bildet er tatt i fuglestasjonsområdet. Foto: Jonas Langbråten

-


Rosenfinken hekker i Norge. Denne arten trekker mot sørøst og overvintrer i Asia. Etter en invasjonsartet spredning vestover på 90 tallet er bestanden nå i nedgang i Norge og derfor er «sårbar» på den norske rødlisten over truede arter.

Denne arten er fanget nesten hvert år på Lista F. i den standariserte ringmerkingen. Figurene nedenfor viser oppdaterte data fra fuglestasjonen:Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793