Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenMerkeaktivitet

Sesongdata
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon

Velg hvilke merkedata som skal vises:
Overvåkingsrunden, vår 2022
Overvåkingsrunden, høst 2022
Ssum = Sesongsum t.o.m. 15/11 2022
Ssn = Snitt alle sesonger t.o.m. 15/11 2021
Art SsumSsn± %n= 
Tårnseiler - 0 -100% 32
Gjøk - 0,2 -100% 32
Turteldue - 0,1 -100% 32
Myrsnipe - 0 -100% 32
Dvergsnipe - 0 -100% 32
Rugde - 0,1 -100% 32
Kvartbekkasin - 0,1 -100% 32
Enkeltbekkasin - 0,1 -100% 32
Fiskemåke - 0 -100% 32
Spurvehauk 3 4 -26% 32
Hønsehauk - 0,1 -100% 32
Musvåk - 0 -100% 32
Perleugle - 2 -100% 32
Spurveugle - 1,4 -100% 32
Hornugle - 0,1 -100% 32
Jordugle - 0,1 -100% 32
Kattugle - 0 -100% 32
Hærfugl - 0 -100% 32
Vendehals - 0,9 -100% 32
Tretåspett - 0,1 -100% 32
Dvergspett - 4,2 -100% 32
Flaggspett 26 8,2 219% 32
Hvitryggspett - 0,1 -100% 32
Svartspett - 0,3 -100% 32
Grønnspett 1 0,2 300% 32
Gråspett - 0,3 -100% 32
Tårnfalk - 0 -100% 32
Dvergfalk - 0,2 -100% 32
Vandrefalk - 0 -100% 32
Tornskate 4 2,8 45% 32
Varsler - 0,4 -100% 32
Nøtteskrike - 7,5 -100% 32
Skjære 3 2,1 43% 32
Nøttekråke - 1,1 -100% 32
Kaie - 0 -100% 32
Sidensvans 1 2,9 -66% 32
Svartmeis 23 141 -84% 32
Toppmeis - 3,7 -100% 32
Granmeis 11 32 -66% 32
Blåmeis 1142 1015 12% 32
Kjøttmeis 122 173 -29% 32
Sanglerke - 0,1 -100% 32
Sandsvale - 0,1 -100% 32
Låvesvale 7 7,9 -12% 32
Taksvale - 0,3 -100% 32
Stjertmeis 263 108 143% 32
Bøksanger - 0,9 -100% 32
Gulbrynsanger 1 0,6 78% 32
Fuglekongesanger - 0,2 -100% 32
Brunsanger - 0 -100% 32
Løvsanger 317 448 -29% 28
Gransanger 35 37 -4% 32
Østsanger - 0 -100% 32
Lappsanger - 0 -100% 32
Sivsanger 3 4,9 -39% 30
Åkersanger - 0 -100% 32
Busksanger - 0,1 -100% 32
Rørsanger 1 4,6 -78% 31
Myrsanger 1 0,3 220% 32
Gulsanger 1 1,9 -47% 32
Gresshoppesanger - 0,2 -100% 32
Munk 62 119 -48% 31
Hagesanger 12 58 -79% 31
Hauksanger 1 2,5 -59% 32
Møller 12 21 -43% 32
Tornsanger 23 52 -56% 29
Rødtoppfuglekonge - 0,4 -100% 32
Fuglekonge 90 232 -61% 32
Gjerdesmett 130 116 12% 32
Spettmeis - 8,4 -100% 32
Trekryper 17 18 -7% 32
Rosenstær - 0 -100% 32
Stær 102 104 -2% 32
Ringtrost - 0,2 -100% 32
Svarttrost 64 93 -31% 32
Gråtrost 2 16 -88% 32
Rødvingetrost 6 30 -80% 32
Måltrost 25 35 -29% 32
Duetrost - 0,1 -100% 32
Gråfluesnapper 2 6,4 -69% 32
Rødstrupe 67 134 -50% 32
Blåstrupe - 0,7 -100% 32
Dvergfluesnapper - 0,1 -100% 32
Svarthvit Fluesnapper 4 13 -69% 32
Svartrødstjert - 0,5 -100% 32
Rødstjert 6 18 -67% 32
Buskskvett 2 16 -88% 32
Svartstrupe 5 0,3 1500% 32
Steinskvett 33 48 -32% 32
Gråspurv 69 76 -9% 32
Pilfink 50 44 13% 32
Jernspurv 17 54 -69% 30
Gulerle 5 5,4 -8% 32
Vintererle - 0,7 -100% 32
Linerle 20 32 -38% 32
Heipiplerke 30 52 -42% 29
Trepiplerke 19 42 -55% 27
Skjærpiplerke 7 9,5 -26% 32
Bokfink 50 135 -63% 32
Bjørkefink 76 80 -5% 32
Kjernebiter - 0,2 -100% 32
Konglebit - 0 -100% 32
Dompap 2 7,5 -73% 32
Rosenfink 1 4,6 -78% 32
Grønnfink 19 62 -70% 32
Bergirisk - 3,6 -100% 32
Tornirisk 19 45 -58% 32
Gråsisik/Brunsisik 10 15 -35% 32
Gråsisik 16 2,8 482% 32
Brunsisik 56 28 98% 32
Polarsisik 1 0,2 300% 32
Grankorsnebb - 2,9 -100% 32
Båndkorsnebb - 0 -100% 32
Stillits 14 4,1 239% 32
Grønnsisik 5 36 -86% 32
Lappspurv - 0,2 -100% 32
Snøspurv - 0 -100% 32
Gulspurv 21 75 -72% 26
Hvithodespurv - 0 -100% 32
Hortulan - 0,1 -100% 32
Dvergspurv - 0,5 -100% 32
Sivspurv 10 28 -65% 32
Sum 3147 4014 -22% -  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793