Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2023
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenNy radar på Lista Fyr.
Ny radar på Lista Fyr.
En radar ble installert ved Lista Fyr i forrige uke. Lista Fuglestasjon har hovedansvar for bakkeverifisering av radarsporene på Lista.
Et nytt radar prosjekt er i gang!

Radarsporene på Lista.
Radarsporene på Lista.
Stasjonen vil registre arter og antall fugler som trekker forbi og loggføre disse.

Ny radar på Lista Fyr.
Ny radar på Lista Fyr.
VisAviS vil bruke den nyeste radarteknologien til å kartlegge fugletrekk ruter over Norge og tilstøtende hav.

Lista Fuglestasjon (BirdLife Norge) skal i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomføre et prosjekt kalt VisAviS, som skal gå fra 2022 til 2026. NINA er ansvarlige for prosjektet som er finansiert av Norges forskningråd.

VisAviS vil bruke den nyeste radarteknologien til å kartlegge fugletrekk ruter over Norge og tilstøtende hav. En radar ble installert ved Lista Fyr i forrige uke og plasseringen av radaren er nøye valgt med tanke på oversikt av fugletrekket.

Lista Fuglestasjon har hovedansvar for bakkeverifisering av radarsporene på Lista. Stasjonen vil registre arter og antall fugler som trekker forbi og loggføre disse. Dataene legges så i radarsystemet slik at bevegelsene som er oppdaget av radaren (radarsporet) blir knyttet sammen med den aktuelle observasjonen.

Feltarbeidet vil gjennomføres i 2023 og 2024. De siste to årene av programmet vil brukes til data analyser, rapportering og publisering. Prosjektet vil også bruke den lange dataserien fra fuglestasjonen (observasjoner og ringmerking av fugler i 34 år). Dette vil gjøre at man bedre kan forstå og utnytte data man får fra radaren, spesielt med fokus på fenologi. Vi er veldig fornøyde med å være en del av dette prosjektet, som gir enda mer mening og tyngde i arbeidet på fuglestasjonen.

Prosjektet har som mål å kartlegge hovedtrekkruter og trekktidspunkt for de ulike artene i Norge. En slik kartlegging av fugletrekk vil være viktig for å redusere konflikter med dyrelivet, samt sikre en mer miljøvennlig plassering av vindkraftverk. I tillegg er det helt nødvendig å sikre tilstrekkelig kvalitet på konsekvensutredninger før utbygging, forklares det på NINA nettsider.Merketall
Denne sesongen603
I dag1
Topp 3 i dag:
Grønnsisik1
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Lappspurv1-97%
Polarsnipe3-96%
Tårnseiler9-94%
Toppmeis1-93%
Havhest43-93%
Svartstrupe85+555%
Stillits306+307%
Havørn41+294%
Vendehals78+290%
Rugde41+284%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Ringmerker til okt.-nov. 2023 & våren 2024 søkes
  Et nytt radar prosjekt er i gang!
  Forløp av fugletrekket om høsten er i endring
  Rapport fra høsten 2022
  Begynnerkurs i ringmerking: 13.-14. mai 2023

Nyheter fra NOF
Bunn-nivå for åkerriksa i...
Vellykket Fuglenes dag ved...
Tårnseileren ankommer landet
Tunnelløsning anbefales for å...
Det er klart for Fuglenes dag...
BirdLife Norges årsmøte:...
Globalt viktig naturområde i...
Fullt trøkk på Hagemessen 2023


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793