Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019/20
Volunteers 2015-2018
Recording area
School project
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2020
1957-2010
Transport
Contact
Shop & support us
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the site






Samling ved sjøfuglbua
Samling ved sjøfuglbua
Borhaug skole og andre samlet i rullesteinene for å høre taler og musikk. Øverst står statssekretær Ellen Øseth med Kjetil Solbakken (NOF), ordfører Richard I. Buch, og naturforvalter Trond Rafoss i Farsund kommune.
Sjøfuglbua åpnet av statssekretær Øseth fra Miljøverndepartmentet

Tegninger på tavla i infosenteret
Tegninger på tavla i infosenteret
Måketegninger fra prosjektet "Båro - naturligvis"

Ordfører ønsker statssekretæren og følget velkommen
Ordfører ønsker statssekretæren og følget velkommen
Alle fikk med seg en kikkert til utlån på turen.

Sjøfuglbua prøvesittes
Sjøfuglbua prøvesittes
Fra venstre: Kjetil Solbakken (NOF), Ellen Øseth (MD) og Trond Rafoss (Sørnorsk Kystnatur og Farsund kommune).

Fyrlyd avsluttet med musikk
Fyrlyd avsluttet med musikk
Kanskje blir det flere konserter i havgapet?

Fuglestasjonskake
Fuglestasjonskake
Festkake med fyret og logofuglen til fuglestasjonen. Tegning av Trond Haugskott.

Selv om bua har vært i bruk siden mars, er det ingen grunn til ikke å markere og feire skikkelig. I samarbeid med Sørnorsk kystnatur kunne NOF invitere til markering av dagen med spesiallaget fuglestasjonskake, og besøk fra både Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder. I anledning dagen ble også åpningen av det nye naturinformasjonssenteret med tegninger fra Borhaug skole og trekkfuglutstilling presentert.

Av M. Wold

Ordføreren ønsket velkommen

Ordfører i Farsund kommune, Richard I. Buch, åpnet dagen med å ønske følget velkommen til Lista Fyr, og alle fikk med seg en kikkert til låns for dagen fra fuglestasjonen. I sin åpningsstale sa ordføreren at han håper bygget vil bidra til å øke både oppmerksomheten og allmenn verdsetting av Lista sin betydning for trekkfugl, i Norge og internasjonalt.

Sjøfuglbua, trekktider og klimaendringer

Statssekretæren minte oss om at det er viktig å feire når man får til noe, og sjøfuglbua har vært under planlegging lenge. Forløperen til den nye bua ble bygget i september 2000, og stod like øst for der den nye er plassert, i nærheten av de gamle påskehyttene. Fra disse to utkikksplassene har det vært observert hundretusener av fugl på trekk, og trekktidspunktene for noen arter er etterhvert så godt bestemt ved stasjonen at det er mulig å se forskyvninger over tid i trekktidspunktene for bl.a. grågås og svartand. Statssekretæren pekte på at det er viktig å ha lange tidsserier når man studerer klimaendringer.

"Båro - naturligvis"

Den lokale barneskolen, Borhaug skole, hadde et innslag hvor de fortalte om «Båro – naturligvis!», et ukeslangt prosjekt der elevene gjorde undersøkelser i Listanaturen og prøvde seg som forskere. Den gruppa ved skolen som hadde om temaet fugler, hadde bl.a. et besøk hos naturveileder på fuglestasjonen, der de gjennomførte tellinger av fugl fra sjøfuglbua. «Båro – naturligvis» er en del av «Den naturlige skolesekken», et program som i likhet med «Naturarven som verdiskaper» er initiert av Miljøverndepartementet.

Sjøfugltrekket langs kysten og Lista våtmarkssystem

Kjetil Solbakken, generalsekretær i NOF, fortalte om fuglestasjonsarbeidet og sjøfugltrekket i sitt innslag, og understreket hvor spesielt Lista Fyr er som trekkfugllokalitet. Fugletrekket passerer Listahalvøya i en trang korridor nær land, og man kan sitte i sjøfuglbua i all slags vær og få flotte naturopplevelser av fugl som passerer til og fra hekke- og overvintringsområder både vår og høst. Både Øseth og Solbakken nevnte spesielt Lista våtmarkssystem, som bl.a. Listastrendene og Slevdalsvann er en del av. Miljøverndepartementet har fokus på våtmarker, og det er satt av midler til restaurering av viktige våtmarkssystemer, der Slevdalsvannet har høy prioritet. Sørnorsk Kystnatur har også tilretteleggingstiltak for natur- og fugleopplevelser i Slevdalsvann. På sikt håper vi på Lista å kunne knytte til oss et autorisert våtmarkssenter for formidling av våtmarksverdier til publikum.

Scene med unik utsikt

Den lokale Fyrlyd-duoen Ingvild Koksvik og Lars Jakob Rudjord brukte til slutt bua som scene, og avsluttet programmet med to vakre musikalske innslag, samt forsikret oss etterpå at det var den beste utsikten de noensinne hadde hatt fra en scene. Det var deretter anledning til å sette seg ned i bua og se utover sjøen. Det ble nok en del trangere enn det vanligvis er da det var mange som skulle inn på en gang.

Fugler på trekk og festkake med fyr og steinskvett

På vei ned til festkaken var det anledning til å gå innom den nyåpna utstillingen «Fugler på trekk», og vel nede ved selve senteret var det saft, kaffe og fuglestasjonskake, og en vegg dekorert med måketegninger og fyrtegninger fra Borhaug skole.

Rundtur på Listahalvøya

Statssekretæren og følget dro videre på en rundtur rundt Listahalvøya for å befare flere av prosjektene Miljøverndepartementet er involvert i, bl.a. restaurering og tilrettelegging for naturopplevelser i Slevdalsvann naturreservat. Her var sivhauken på plass og fikk vist seg fram for følget. Deretter gikk turen videre til Nordberg Fort, Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista, Pennefeltet og til slutt en båttur med Skjærgårdstjenesten gjennom den spesielle terskelfjorden Framvaren, som nylig er foreslått vernet. Vi vil takke for besøket, og takker varmt alle som stilte opp og var med på arrangementet, både som tilskuere, hjelpere og medarrangører!

Lenker

Nyheten i Farsunds Avis (pdf 3,4 MB)
Programmet for dagen (pdf 1,7 MB)



Ringing numbers
Sorry, but we are outside of the spring and autum seasons.
Detailed log

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Seasonal deviation
Eurasian Jay5-99%
Little Stint7-97%
European Reed Warbler4-95%
Northern Lapwing123-94%
Tengmalm´s Owl3-93%
Pink-footed Goose3053+1572%
Common Crane72+438%
White-tailed Eagle41+328%
Black Redstart36+318%
Mute Swan293+316%
View deviation of seasons
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Report from autumn 2020
  Record number of Pink-footed Goose during autumn 2020 at Lista!
  Greylag goose on Lista and Jomfruland - a summary of 30 years of counting data
  Great Bird Festival!
  Report from spring 2020

Nyheter fra NOF
Fjellender fordrives til nye...
Vindkraft: Bremangerlandet må...
NOF og WWF: Si nei til Davvi...
Vindindustri i den blå åkeren...
Blir det likevel tillatt med...
Steinfink – ny art for Norge
Stripegås flyttes til...
Fiskeørn tok for stor fisk –...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793