Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2023
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden
Norges seneste rødstrupesanger på Lista fyr
De norske funnene har sitt tungdepunkt i mai måned, mens høstfunn er sjeldne.

Fredag 25. oktober ble en innholdsrik dag på Lista Fuglestasjon. Et bra antall med fugler i felt ble toppet med en rødstrupesanger-hann, først i felt og senere i nett.

Av Jonas Langbråten

Klokken var 12.30 da undertegnede plutselig oppdaget en Sylvia-sanger i buskene rett sør for Sjøfuglbua. Fuglen lot seg raskt artsbestemme til rødstrupesanger, en hann. Flere observatører kom raskt til, både personalet på fuglestasjonen og andre tilreisende fuglekikkere. Rødstrupesangeren viste seg tidvis fint frem i buskene en periode, før den etter en stund forsvant.

Men det var ikke over. Ca. to timer etter at rødstrupesangeren ble oppdaget i felt, gikk Margrethe nettrunde og oppdaget den hengende i nettet i hagen utenfor fuglestasjonen. Årets standardiserte fangststatistikk fikk dermed et nytt og eksklusivt tilskudd. Rødstrupesangeren ble bestemt til å være en 2K+ hann av underarten albistriata. Dette er en østlig underart med hovedutbredelse på Balkan og i vestre deler av Tyrkia.

Dette er andre gang en rødstrupesanger har blitt ringmerket i den standardiserte fangsten på Lista fuglestasjon. Forrige gang var for 20 år siden, i 1993, da en 2K hann ble ringmerket 21. mai. Denne fuglen var av den vestlige underarten cantillans. I tillegg ble det i 1997 ringmerket en rødstrupesanger ved Slevdalsvann. Denne var i likhet med årets fugl en 2K+ hann i oktober, nærmere bestemt 6. oktober. Dette var for øvrig det seneste høstfunnet av rødstrupesanger i Vest-Agder inntil nå. Foruten den ringmerkede fuglen i 1993 foreligger det feltobservasjoner av rødstrupesanger ved Lista fyr i 2010 og 2011.

Totalt er det i Norge gjort i overkant av 70 funn av rødstrupesanger. Utsira har tradisjonelt vært den sikreste lokaliteten for arten i Norge, med godt over halvparten av samtlige norske funn. I 2013 er det før fuglen på Lista blitt gjort ett funn i Lindesnes og ett funn på Jæren, begge den 19. mai. Dette harmonerer godt tidsmessig med de fleste norske funnene, som er vårfunn i mai. Høstfunn er derimot sjeldne, og årets fugl på Lista er den seneste som er funnet i Norge til nå. Et funn av en hunnfarget fugl i Rogaland 23. oktober 1997 må se seg slått med to dager.Merketall
Denne sesongen612
I dag3
Topp 3 i dag:
Brunsisik1
Låvesvale1
Hagesanger1
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Lappspurv1-97%
Polarsnipe3-96%
Toppmeis1-94%
Bergand1-92%
Bergirisk7-92%
Svartstrupe85+511%
Vendehals84+304%
Stillits324+303%
Havørn42+301%
Myrhauk27+284%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Ringmerker til okt.-nov. 2023 & våren 2024 søkes
  Et nytt radar prosjekt er i gang!
  Forløp av fugletrekket om høsten er i endring
  Rapport fra høsten 2022
  Begynnerkurs i ringmerking: 13.-14. mai 2023

Nyheter fra NOF
Bli med på artsjakt
BirdLife Finnmarks feiring av...
Isolasjon og paringssuksess...
Bunn-nivå for åkerriksa i...
Vellykket Fuglenes dag ved...
Tårnseileren ankommer landet
Tunnelløsning anbefales for å...
Det er klart for Fuglenes dag...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793