Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Logg
Merketall
Avvik
Artsliste fra logg
Fugl i Fokus
Stasjonsområde
Publikasjoner
Litteratur
Om oss
Fuglevakta
Vedtekter
Kontakt

Omvisning
Overnatting

Logg inn

Søk på sidenE-mail

To underarter av gransanger.
To underarter av gransanger.
Phylloscopus collybita -- tristis (venstre) og abietinus (høyre). Abietinus er arten som hekker hos oss, mens tristis er en mer østlig variant som dukker opp om høsten.
Spennende høst med mange ugler og gransangere
Av Margrethe Wold 16.11.2011 kl. 09:06 - Endret 20.03.2014 kl. 13:42

Nettene tas ned før vinteren.
Nettene tas ned før vinteren.

Hornugle (<i>Asio otus</i>).
Hornugle (Asio otus).
Denne hornugla satt i nett i labyrinten en av de siste dagene før sesongslutt.

Gransanger oversikt, høst 1990-2011
Gransanger oversikt, høst 1990-2011
Gransangere ringmerket (myr+overvåkingsrunde) siste 22 år. Antallet gransangere er mer enn doblet siden ifjor, og ligger langt over gjennomsnittet. Spredningen rundt gjennomsnittet (standardavviket) er på ca 19, og høstens fangst på 85 ligger derfor nesten 5 ganger høyere enn forventet fra tidligere år.

Blåmeis oversikt (myr+overvåkning), høst 1990-2011
Blåmeis oversikt (myr+overvåkning), høst 1990-2011
Blåmeisene har hatt noen gode år den siste tida. Hvis trenden med to gode år etterfulgt av et signifikant fall i populasjonen fortsetter til neste høst, så vil vi oppleve merkbart mindre av dem til neste høst.

Høstsesongen for den standardiserte ringmerkingen er over for 2011. Nettene ble tatt ned den 15. november, og merketallene for høsten 2011 viser totalt 6624 fugler fordelt på 73 arter. Høsten 2011 utpeker seg som rekordsesong for ugler. Det har også vært et godt rovfuglår, og flere rovfugler som vanligvis ikke er en del av fangsten på stasjonen, har blitt ringmerket og loggført. Ellers utmerker høsten 2011 seg med uvanlig mange gransangere og blåmeis.

Av M. Wold

Det totale merketallet på 6624 er litt i underkant av hva som ble ringmerket under høstsesongen i fjor da totalen endte på 6844. Antall kontroller vi har hatt denne sesongen er 535, og flest løvsangere er kontrollert (84).

Uglehøst og rovfugler

Det totale antall ringmerkede perleugler endte på 204 fordelt på 20 fangstdager. Man må tilbake 15 år i tid for å treffe på lignende forhold: i 1996 var perleugletotalen på 198 individ fordelt på 28 fangstdager. En hornugle ble også ringmerket på tampen av sesongen, den andre i stasjonens historie. Ugleoversikten fra ringmerkingsrommet høsten 2011 er som følger:

ArtAntall ringmerket
Perleugle (Aegolius funereus)204
Spurveugle (Glaucidium passerinum)42
Kattugle (Strix aluco) 2
Hornugle (Asio otus)1

Det spesielle med merketallene denne sesongen er også det store antall rovfugler som har blitt fanget og ringmerket. Totalt seks spurvehauker, samt både musvåk og tårnfalk. Musvåken er stasjonens første, og det er heller ikke hvert år at varslere fanges i nettene. Tre varslere ble ringmerket.

Uvanlig mange gransangere og blåmeis

Ellers har det vært et stort antall gransangere i forhold til tidligere år, se grafen til høyre. Antall ringmerkede gransangere er 85, og ligger langt over gjennomsnittet på 35.5 de siste siste 22 år. Det har også vært uvanlig mange blåmeis de to siste høstsesongene: over 2000 blåmeis har blitt ringmerket denne høsten, mot 1782 samme sesong ifjor. Grafen til høyre viser antydning til et mønster over de siste årene med to meget gode år, etterfulgt av et merkbart fall i populasjonen. Hvis denne trenden fortsetter, så vil høsten 2012 være mindre preget av det store antall blåmeis vi har sett i år.

Topp ti fra ringmerkingsrommet høsten 2011, sammenlignet med samme sesong året før:

ArtHøst 2011Høst 2010
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)22551782
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)786872
Gråspurv (Passer domesticus) 330250
Bokfink (Fringilla coelebs)255300
Munk (Sylvia atricapilla) 221133
Kjøttmeis (Parus major)213194
Perleugle (Aegolius funereus) 2041
Svartmeis (Periparus ater)19875
Heipiplerke(Anthus pratensis) 14886
Rødstrupe (Erithacus rubecula)145226

Båndkorsnebbinvasjon

Noe av det mest spesielle med denne høsten har vært en invasjon av båndkorsnebber, noe som ikke har blitt sett siden 2002. Båndkorsnebbene kom i slutten av juli, og observeres fortsatt i Lebeltet hvor de holder til sammen med en større flokk grankorsnebb. Totalt antall registreringer i august ligger på 625 med ca 40-50 per dag på det meste, og per medio november registrerer vi fortsatt 4-8 stk per dag. Til sammenligning ble det bare registrert to under hele 2010.

Velkommen igjen til neste år

En stor takk til alle som har vært med å ringmerke og føre logg denne høsten! Og takk til vår faste ringmerker Richard Cope med ønske om en god, velfortjent og lang vinterferie i London. Velkommen tilbake neste år.


Merketall
Denne sesongen87
I dag1
Topp 3 i dag:
Gransanger1
Detaljert logg

Avvik
Snøspurv1-97%
Ringdue17-95%
Hettemåke125-87%
Skogdue1-82%
Vipe417-81%
Islom45+460%
Smålom33+308%
Knoppsvane101+231%
Gråstrupedykker17+170%
Linerle145+149%
Vis avvik for sesongene

Fugl i Fokus
Saftig januarkryss sparker i gang 2015

Buskskvetten som har hatt tilhold i vågsvollvika siste måneden, sviktet ingen januar-kryssehungrige fuglekikkere, som hilste det nye året velkommen med å satse beinhardt i felt på den etterhvert så tradisjonsrike nyttårskryssingen, som fant sted på årets første dag. Her poserer den fint for undertegnende som har lagt juleferien til Lista Fuglestasjon i år. Bildet er tatt gjennom swarovski-teleskopet med samsung mobiltelefon og bearbeidet etter beste evne i photoshop.


Tidligere Fugl i Fokus

Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2013
  En ekte rødskvett!
  Flott fugleutstilling åpner på Nordberg
  Noen ganger kan det nytte!
  Ringmerker til våren 2015 søkes

Nyheter fra NOF
Fortsatt Norad-støtte til...
Velkommen til NOFs årsmøte i...
Sjøfuglseminar i Møre og...
Bestandsovervåking ved NOFs...
NOF Hordaland slår eit slag...
Ingen framtid for...
Borrevannet naturreservat i...
Svarthalespove bør fortsatt...