Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenSvartryggerle (venstre) og linerle (høyre).
Svartryggerle (venstre) og linerle (høyre).
Svartryggerle er underart Motacilla alba yarrelli, og den vanlige linerla til høyre er nominatarten Motacilla alba alba.
Norgesrekord med svartryggerler på Lista

De første linerlene er et kjærkomment tegn på at våren er i anmarsj, og noen av de aller første individene som dukker opp om våren på Lista er av underarten svartryggerle. Normalt er det kun noen få individer å se hvert år, men i år har det skjedd noe spesielt.

Av M. Wold

Rekordstore antall av svartryggerle er registrert på Lista, og spesielt mange samtidig på ett jorde på Vågsvoll i nærheten av fyret. Den første tallrike flokken som ble loggført var på 13 individer og ble sett for noen dager siden. Etter dette har det kommet til flere og flere, og i går ble nesten 70 stk registrert totalt på Lista. I morgentimene idag (21.mars 2014) ble det talt opp 42 svartryggerler på Vågsvolljordet, noe som foreløpig er rekord i Norge.

Svartryggerlene hekker på de britiske øyer, og er like vanlige for britene som vår egen linerle er for oss. Svartryggerlene overvintrer i Frankrike, Spania og Portugal, og er nå på vei til Storbritania for å hekke. Men etter en periode med sørvestlige vinder, har de sannsynligvis kommet ut av kurs og blåst i land i Sør-Norge istedet. Listahalvøya er den første biten med land for mange trekkfugler etter at Nordsjøen er krysset, og mange raster her før de trekker videre.

Den linerla vi kjenner som "vår" er nominartarten Motacilla alba alba, mens svartryggerle heter Motacilla alba yarrellii. Det som kjennetegner yarrellii er den mørke ryggen og oversiden av vingene, samt ganske mørke flanker. Nå som fuglene er i vårdrakt gir hannene et nesten kullsvart inntrykk. Vår egen linerle alba som enn så lenge er i mindretall her på Lista, er mye lysere på ryggen og vingene, se bildene.

Kanskje vil noen av yarrellii individene bli på Lista og forsøke å hekke her. Svartryggerle hekker uregelmessig i Sør-Norge, og individene som har kommet til Lista de siste dagene finner gode forhold her med frostfrie jorder og gjødseldynger med proteinrike insekter og larver.

Nominatarten alba som hekker hos oss har andre overvintringsområder og trekkveier enn den britiske slektningen yarrellii. Mens yarrellii har en vestlig trekkrute, viser ringmerkingsgjenfunn at vår alba sannsynligvis følger en mer sørøstlig trekkrute til/fra viktige overvintringsområder bl.a. i Marokko og Nildeltaet i Egypt.

Vårtrekket og nettfangsten

Vårtrekket av andre tidlige arter er ellers i full gang på Lista. Med gode vinder for tida loggføres det mye fiskemåke og sildemåke på trekk. Det er også sett mange trekkende krykkjer fra sjøfuglbua. Flere hundre viper rastet på fyrområdet idag, og mange heipiplerker har kommet inn for å raste på jordene det siste døgnet. De første heiloene er også observert.

Nettene har kun vært oppe én dag enn så lenge. Det har blåst kraftig siden stasjonen åpnet 15. mars, og nettfangsten den ene dagen (20. mars) gav 12 fugler fordelt på kjøttmeis, svarttrost og rødstrupe.Merketall
Denne sesongen452
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Snøspurv2-93%
Toppmeis1-92%
Havhest29-92%
Lappspurv3-90%
Knekkand2-86%
Lomvi1596+1502%
Kortnebbgås166+1149%
Stillits580+741%
Alke528+711%
Trane196+634%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.

Nyheter fra NOF
Lammegribb på norgesbesøk
Hjelp BirdLife Norge å samle...
Verdens trekkfugldag 2024:...
Fortsatt kritisk for...
Sivspurven går tilbake i...
Søk om støtte til kartlegging...
Fem nye arter på oppdatert...
Fuglenes dag 2024- finn...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793