Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


RAPPORT juli 2015

voksen tornskate
voksen tornskate

ung tornskate
ung tornskate

I grove trekk den måneden har vært mye kaldere, våtere og vind enn i fjor; men da juli 2014 var ganske atypisk har 2015 faktisk vært en mer eller mindre gjennomsnittlig juli. Totalt 380 fugler ble ringmerket i løpet av de to siste ukene av juli i den standardiserte ringmerkingen (334 fugler færre enn i 2014).

Av Aïda López

Når det gjelder været har gjennomsnittstemperaturen vært 14°C, (3,3°C lavere enn i fjor. Høyeste temperatur var 24,9 grader (2 juli), og laveste var 7,7°C (17 juli). Høyeste dagsnedbør var 34,9 mm (8 juli) med totalt 78,1 mm (normal 78,0 mm). Høyeste vindhastighet var 15,9 m/s (9 juli) med middelvind 6,5 m/s.

Totalt 380 fugler ble ringmerket i løpet av de to siste ukene av juli i den standardiserte ringmerkingen (334 fugler mindre enn i 2014, altså omtrent bare halvparten av fjoråret). 33 arter har blitt ringmerket, ni færre arter enn i juli 2014. Det mest spesielle merkeartene har vært grønnspett, sanglerke, taksvale og gulsanger. De tre mest tallrike artene ringmerkingein i juli har vært tornirisk (61), stær (52) og løvsanger (43).

Fangsttallene for rundt 30 arter har vært lavere enn gjennomsnittet, spesielt tydelig hos troster, meis, spurver og sangeres (med unntak av munk og gransanger). På den annen side, har finkene, primært tornirisk og brunsisik vært over gjennomsnittet; mens bokfink og grønnfink har blitt fanget i lavere antall en gjennomsnittlig. Svarhvit fluesnapper tallene er over gjennomsnittet, mens linerle, heipiplerke og fuglekonge er rundt gjennomsnittet. For fuglekonge har det vært det første året siden 2008 at fuglekongen er oppe på tall rundt gjennomsnittet etter flere kalde vintre etter 2008.

Totalt 121 arter har blitt observert i juli ut av 201 arter er som er registrert i området så langt i 2015.

Spurvefugler har blitt sett i lave tall. Noen arter har som har hatt høyere tall enn normalforekomsten på denne tiden av året er lappspove, toppand, knoppsvane, svartand og siland. Sjøfugltrekket har vært labert. Noen vadere har hatt gode tall (lappspove og skogsnipe), men de fleste av dem er under gjennomsnittet (tjeld, polarsnipe, myrsnipe, rødstrupe, strandsnipe, grønnstilk, storspove, enkeltbekkasin, heilo, sandlo og vipe).

Det har vært en god jul for bemerkelsesverdige/sjeldne arter. Dvergfalk har blitt sett (uvanlig under midten av sommeren), bieter og franklinmåke som var ny for Lista Fuglestasjon, og den tredje nye stasjonsarten med amerikansk opprinnelse i 2015 (inkludert myrpiplerke og lattermåke).Merketall
Denne sesongen527
I dag38
Topp 3 i dag:
Munk13
Løvsanger8
Møller4
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Gråsisik3-99%
Havhest9-97%
Møller1-95%
Rødvingetrost7-95%
Gråtrost64-95%
Toppskarv10212+810%
Vendehals49+482%
Svartstrupe26+255%
Kortnebbgås35+187%
Fiskemåke28254+181%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Antall toppskarv har nå nådd ny rekord
  LISTA FUGLEFESTIVAL 2021: 28.-29. august
  Vi har VIPPS! ;-)
  Årsrapporten 2020 er tilgjengelig!
  Begynnerkurs i ringmerking: 1.-2. mai 2021

Nyheter fra NOF
Lek med tall og prosenter:...
Forbudet mot nydyrking av myr...
Verdens trekkfugldag: Oppdag...
Første runde av Fotonøtta i...
Statsforvalteren fremmer...
EU-forbud mot blyammunisjon i...
Fire nye arter på norgeslisten
Stabil bestand av sivhøne i...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793