Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenDen naturlige skolesekken (DNS)

Den Naturlige Skolesekken (DNS) er en nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Lista Fuglestasjon har de to siste årene med midler fra "Den naturlige skolesekken" gjennomført tiltaket "Naturveiledning".


Vårt mål er å ha en sterk satsning på naturformidling til barn og unge for å øke forståelsen for områdets unike fugleliv og samtidig sikre fuglestasjonen et godt omdømme lokalt. Lista Fuglestasjons naturveileder har gjennomført tiltaket de to siste årene i samarbeid med de lokale skolene både på fuglestasjonen, ute i naturen og i klasserommet.
Kort oppsummert har de viktigste satsingene vært følgende:

‐ Naturformidling til besøkende skoleklasser/grupper på fuglestasjonen
‐ Fremvisning av bildeserier og deltagelse i naturfagundervisning på skolen
‐ Fuglefadderprosjekt, hvor elever får "adoptere" en ringmerket fugl
‐ Deltagelse i det lokale skoleprosjektet Båro Naturligvis

Fuglestasjonen har etablert et spesielt godt samarbeid med Borhaug skole, med deltakelse i skoleprosjektet Båro Naturligvis, og som samarbeidspartnere i et «våtmarksskoleprosjekt», hvor våtmarksentere og skoler fra hele landet sammen har utviklet et undervisningsopplegg og delt erfaringer fra dette.

Båro Naturligvis er et årlig prosjekt ved Borhaug skole hvor elevene fordyper seg i temaer knyttet til natur og historie i lokalmiljøet. Lista Fuglestasjon bidrar som ekstern kompetanse i prosjektet, noe som gir elevene unike muligheter til å bli nærmere kjent med nærområdets fugle-og dyreliv på en helt ny måte. Takket være ansettelse av en naturveileder og midler fra "Den Naturlige Skolesekken" har fuglestasjonen bedre forutsetninger enn noen gang for å kunne ha en sterk satsning på naturformidling til barn og unge.

I prosjektuka i 2015 samarbeidet fuglestasjonens naturveileder med 4. klasse på skolen om undersøkelser av dyrelivet ved det nyrestaurerte Slevdalsvann. Det har lenge vært et ønske fra skolen om å ha en lett tilgjengelig ferskvannslokalitet for undersøkelser i naturfagundervisninger, og i prosjektuka i juni 2015 ble det nye amfiet ved Slevdalsvann for første gang tatt i bruk som "klasserom". Aktiviteter som fangst og ringmerking av fugler samt lysfangst av nattsommerfugler er aktiviteter som ikke hadde vært mulig for skolen å gjennomføre uten eksterne ressurser. Som en del av «våtmarkskoleprosjektet» skal undersøkelsene av dyrelivet ved Slevdalsvann fortsette i høst, og resultatene og erfaringene fra prosjektet skal presenteres for de andre våtmarksentrene og skolene i november.

Proskjekter fra 2013 til 2015: http://www.natursekken.no/c2107252/institusjon/vis.html?tid=2101360

Mer info om DNS: http://www.natursekken.no/Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene. Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Vi har VIPPS! ;-)
  Årsrapporten 2020 er tilgjengelig!
  Begynnerkurs i ringmerking: 1.-2. mai 2021
  Rapport fra høst 2020
  Rekordantall av kortnebbgås på Lista høsten 2020!

Nyheter fra NOF
Hønsehauk-lokalitet reddet i...
Naturens helsearbeidere – hva...
Hvilke skader gjør egentlig...
Fire nye arter på oppdatert...
Hagefugltellingen: store...
NOF søker etter fagornitolog...
Godt hekkeår for hubro i 2020
NOF OA har 3000 medlemmer


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793