Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden
To gjenfunn av fargemerket linerle utenlands!

Photo: Karen Munro
Photo: Karen Munro
Linerle ringmerket på Lista den 11.09.2014 med kode AZP, lest på Caithness, Skottland (604 km vekk),2 år og 5 dager etter ringmerking.

Photo: Ewa Jasinska
Photo: Ewa Jasinska
Linerle ringmerket på Lista den 30.05.2016 med kode MMJ lest på Gdansk, Polen (940 km vekk), 3 måneder og 18 dager etter ringing.

Utenlandsfunn av norske linerler
Utenlandsfunn av norske linerler
Rapporterte utenlandsfunn av linerler merket med norske metallringer. (Våre to nye funn ikke med).

To av våre fargemerkede linerler nylig avlest i Polen og Skottland!

Lista Fuglestasjon har siden 2013 vært med i et nasjonalt fargemerkingsprosjekt for linerle. Prosjektet ledes av Sunnmøre ringmerkingsgruppe, og målet er å lære mer om linerlas trekkrute og overvintringsområder. Fargemerkingen gir oss også mange avlesninger som gir bedre kunnskap om de lokalt hekkende fuglenes opptreden ved stasjonen.


Av Aïda López og Jan Erik Røer

Begge de to fuglene ble avlest midt i september, og de har flydd i hver sin retning fra Lista. Siden vi startet dette prosjektet for 3 år siden, har vi fargemerket rundt 370 linerler ved Lista Fuglestasjon. Vi har gjort mange avlesninger lokalt, men flere ringer har blitt rapportert fra andre steder og nylig ble to av våre fargemerkede linerler avlest i utlandet for andre og tredje gang (se bilder). Den første avleste linerlen ble funnet død på Kypros i 2014.

Til tross for at linerle er en tallrik art er det ikke mange gjenfunn langs trekkrutene og i vinterkvarteret til denne arten, og lite er kjent i detalj om norske linerler sitt trekkmønster. De gjenfunn som er gjort tyder på at arten har en sør-østlig trekkrute til/fra overvintring med flere vinterfunn i Israel og Egypt, som dermed ser ut som et viktig vinterområde.

De to europeiske underartene med vår "hvite" linerle (Motacilla alba alba) og den mørkere svartryggerlen (Motacilla alba yarrellii) har et ganske komplisert utbredelses og trekkmønster i Europa. Svartryggerlen finnes stort sett på de britiske øyer, der de overvintrer lokalt eller trekker mot sør til Frankrike, Spania og Nord-Afrika. De britiske øyene berøres imidlertid av "hvite" linerler da de hekker på Island og Grønland og passerer gjennom Storbritannia og Irland i løpet av våren og høsten. Noen av disse hekker også (Kan krysse med svartryggerle).

De "hvite" linerlene i Europa trekker sørover for å tilbringe vinteren i vestlige og østlige Middelhavsområdet, samt Afrika, Arabia og sørvestlige Asia. I det Nordlige Europa er det en veldig markert deling av dette trekket. De islandske og grønlandske fuglene overvintrer i vest etter å ha trukket gjennom Storbritannia i likhet med danske og vest-europeiske linerler.

Svenske og finske linerler derimot har en østlig trekkrute. I andre tilfelle der man har et slikt delt trekk viser det seg ofte at fuglene som hekker eller er innom Lista foretrekker den korteste vestlige trekkruten, slik det er for bl.a. løvsanger og sivsanger. For linerle derimot ser det ut til at også de sørvestlige bestandene i Norge trekker østover. Trolig har dette med innvandringsveier å gjøre.

For de linerlene som hekker på det sørøstlige Grønland, Island, Færøyene (som ligger mellom den norske havet og nord-atlanteren) kan man jo lure på om de har vandret inn via Norge, for siden å forandret trekket mot sørvest, eller om dette er fugler fra den kontinentale bestanden som på et eller annet vis har passert igjennom "svartryggerle-territoriet" og kolonisert områdene nord for disse.

Som nevnt er det ikke så mange gjenfunn av norske linerler, og særlig mangler det funn som viser veien fra Sentral-Europa som viser trekkveien mellom overvintring og hekkeområdet. Dette kan delvis skyldes at linerler ikke er så lettfanget og tradisjonell ringmerking ikke så lett gir resultater. Nettopp derfor er det stas at vårt fargemerkingsprosjekt, som gir mulighet for avstandsavlesning, gir gjenfunn som kaster nytt lys over dette. Fra før er det nemlig ingen norske funn fra Skottland eller Polen.

Når våre to linerler, AZP og MMJ, er funnet igjen i så ulike retninger, så er dette fortsatt litt gåtefullt. Fuglen som ble avlest i Polen var sannsynligvis en lokal Listafugl (merket sent i mai). Den har tatt en forventet sør-østlig rute. Siden dette var en "gammel" fugl kan vi også forvente at ruten denne tok er som planlagt, at det ikke var på avveie. Det som er litt overraskende er at våre fugler trekker såpass langt øst i starten av trekket før det trolig går litt mer mot sør, og at de da raster i Østersjøområdet.

Det er AZP som ble funnet i Skottland vi undres mest over. Siden denne ble merket hos oss i september to år før, kan den godt ha vært på gjennomtrekk da den ble merket. Gjenfunnet av fuglen nord i Skottland i høsttrekktiden er lite oppklarende, men åpner for at fuglen er på gjennomtrekk også der. Dette kan for eksempel bety at trekket av islandske linerler også berører Sør-vest Norge. Det kan også bety at det ikke bare er slik at det kommer svartryggerler til Lista fra De britiske øyer, men også at neon av våre linerler av underarten alba "skyter over" på vårtrekket og ender i Skottland.

Selv om disse første resultatene allerede er spennende, trenger vi flere fargering som blir avlest for å få mer informasjon. Vi oppfordrer alle feltornitologer og andre til å følge nøye med på linerler framover. Ringene er gule med tre svarte bokstaver, og rapporteringen kan gjøres via websiden http://www.ringmerking.no/crMerketall
Denne sesongen212
I dag1
Topp 3 i dag:
Måltrost1
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Brunsisik1-97%
Snøspurv2-93%
Toppmeis1-87%
Lappspurv1-83%
Grankorsnebb4-80%
Låvesvale510+6259%
Lomvi1060+2279%
Alke501+1723%
Kortnebbgås163+1484%
Trane80+1001%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.

Nyheter fra NOF
Lille måltrost og den enda...
Fine hekkeflåter til ternene...
Statsforvalteren sier nei til...
Hotell i særklasse
Tusenvis av svarttrost: Hvor...
Kulturlandskapsarten...
BirdLife Norge reagerer på...
Hva vet vi om svartand i...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793