Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden
Overvåkingsdataene fra fuglestasjonene viser at svartanda er blant artene som har økt mest i antall både på Jomfruland og Lista, med statistisk signifikante langtidstrender begge steder. Foto: Jan Erik Røer
Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2017


Gråsisik ble fanget i rekordantall om høsten både på Jomfruland og Lista. Foto: Aïda López


Forekomsten av storskarv er høyere på Lista enn på Jomfruland i perioden 1992-2004, mens forekomsten er derimot høyere på Jomfruland enn på Lista i perioden 2005-2017. Dette skyldes sannsynligvis at Lista har et større innslag av underarten carbo enn Jomfruland i trekkperiodene. I motsetning til underarten sinensis har carbo vært i tilbakegang langs mye av kysten i senere tid. Foto: Gunnar Gundersen

Rapporten kan lastes ned:

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2017.


Av Aïda López

Jomfruland og Lista fuglestasjoner har ved utgangen av 2017 gjennomført standardisert nettfangst og ringmerking av spurvefugler i 28 år. Årsrapporten for 2017 presenterer både langtidstrender og resultater fra året for 54 overvåkingsarter, i tillegg til en del observasjonsdata og resultater fra overvåkingen av noen trekkende sjøfuglarter.

Fangsttall i 2017
Til sammen ble 10 966 fugler fanget i den standardiserte nettfangsten ved de to fuglestasjonene i 2017, noe som er ca. 13% under det årlige gjennomsnittet for perioden 1990-2016. En del av årsaken til dette var antakelig et høyt antall dager med sterk vind og regn, hvor det ikke var forsvarlig å åpne nettene for fangst.
Antallet gråsisik i høstfangsten var betydelig høyere enn normalt både på Jomfruland og Lista, mens en del arter, spesielt på Lista var mer fåtallige enn de pleier å være.

Langtidstrender
Av de 54 spurvefuglene som inngår i overvåkingen er 10 i framgang og 14 i tilbakegang (i årsrapporten for 2016 var 12 i framgang og 10 i tilbakegang). Øvrige arter viser ingen signifikante trender i sine
forekomster. Langtidstrender for de aktuelle artene i den standardiserte nettfangsten ved
fuglestasjonene vises i rapporten

Trekktellinger: sjøfugler på begge fuglestasjoner
I årsrapporten for 2017 ser vi nærmere på de sjøfuglartene som overvåkes på begge fuglestasjonene, og som viser statistisk signifikante trender i sine dataserier fra overvåkingen. Artene som er hentet fra fuglestasjonene er ærfugl, svartand, havhest, havsule, storskarv, toppskarv, hettemåke, fiskemåke, gråmåke, sildemåke og svartbak.

For de nevnte sjøfuglarter viser rapporten prosentvise endringer i forkomster(mellom to perioder på 13 år hver, hhv. periodene 1992–2004 og 2005–2017), årsresultater for 2017 og langtidstrendene.

Du kan lese rapporten i sin helhet ved å klikke på lenken under.

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2017.Merketall
Denne sesongen203
I dag4
Topp 3 i dag:
Rødstrupe1
Gransanger1
Tornirisk1
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Brunsisik1-96%
Snøspurv2-93%
Toppmeis1-86%
Grankorsnebb4-79%
Havhest6-75%
Lomvi981+2440%
Alke479+1816%
Kortnebbgås162+1511%
Trane71+1073%
Krikkand2779+863%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.

Nyheter fra NOF
Lille måltrost og den enda...
Fine hekkeflåter til ternene...
Statsforvalteren sier nei til...
Hotell i særklasse
Tusenvis av svarttrost: Hvor...
Kulturlandskapsarten...
BirdLife Norge reagerer på...
Hva vet vi om svartand i...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793