Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenNattravn
Nattravn
Ringmerket for første gang i vår standardiserte ringmerking på Lista Fyr.
Rapport fra våren 2018

Steinskvett unger med fargering
Steinskvett unger med fargering
Maria og Ida hjelper med ringmerking av steinskvett unger.

Lista Fuglestasjon fullførte den 10.juni den 29 sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om våren. Stasjonen har hatt 87 bemanningsdager fra 15.mars til 10.juni. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter) og resultatet har vært et lavere antall fugler enn normalt. 918 fugler ble fanget (gjennomsnitt for våren er 1030) av 47 forskjellige arter.

Den gjennomsnittlige temperaturen har vært høyere enn normalt hele året, med 2,3 °C høyere enn normalen fra den 15. mars til den 8. Juni. Det har vært veldig lite nedbør i alle måneder, noe som har gjort at denne våren ble ekstremt tørr.Fra mars til mai var nedbøren kun 45 % av normalen, og det regnet heller ikke fra 1.-10. juni. Lite nedbør sammen med høye temperaturer kan ha påvirket hekkesuksessen positivt. Det har vært noen dager med sterke østlige vinder, men det meste av sesongen har det vært veldig lite vind. Vi har derfor vært i stand til å åpne nettene i et relativt høyt antall dager. (Totalt 11 dager uten ringmerking denne sesongen på grunn av været, sammenlignet med 24 dager i 2017).

Selv om antall fugler ringmerket er litt under gjennomsnittet, har antall arter vært høyere enn i fjor. Antall linerle og bladsangere har vært høyt.

Mange av trostene har blitt ringmerket over gjennomsnittet, inkludert buskskvett, svarttrost, rødvingetrost og ringtrost. Imidlertid har noen arter av småtroster som rødstrupe, rødstjert og steinskvett vært mellom 34% og 49% under gjennomsnitt.

Finkene og spurvene har generelt hatt svært lave i ringmerkingsantall denne våren. Pilfink, bokfink, grønnfink, grønnsisik, brunsisik, rosenfink, gulspurv og sivspurv har blitt ringmerket mellom 21% og 90% under gjennomsnitt. Unntaket har vært gråspurven, som har blitt ringmerket i litt høyere antall enn normalt.

Det er verdt å nevne at en nattravn ble ringmerket for første gang i vår standardiserte ringmerking i fyrområdet!


«Topp-5 artene» i nettene har vært løvsanger (161), svarttrost (133), rødstrupe (87), munk (86) og gransanger (65).Vi har i år fortsatt overvåkingen av steinskvettens hekking i stasjonsområdet, og merket både voksne og unger med fargering. Innsatsen var veldig god da flere personer var tilgjengelige i år. Det er vanskelig å si hvordan hekkesesongen har vært, siden prosjektet begynte i 2015 og vi derfor har begrenset med data. Vi mistenker imidlertid at det har vært et veldig godt år, med 16 reir funnet i fyrområdet (Gunnarhaug, Vågsvollvåien, Vågsvollvika). Alle foreldrene ble ringmerket med fargering i tillegg til 20 unger.

Fra januar til juni har 203 arter blitt registrert i stasjonsområdet (10 flere enn i fjor). Det har vært en del arter som har blitt registrert i svært høye antall, slik som vendehals, granmeis, storskarv, duetrost, toppskarv, munk og skjærpiplerke. De siste 5 artene har vært registrert med rekordantall og sitt høyeste antall siden starten i 1990.

Selv om median dato for ringgåstrekket på Lista er 27. mai, og arten alltid har blitt sett fra 26. til 31. mai, ble de fleste av dem sett på trekk den 21. mai i år. Dette er ikke bare 6 dager tidligere enn forventet, men også den tidligste datoen de har trukket forbi Lista siden 1990.


Generelt har det vært relativt lave antall sjøfugl på trekk, trolig blant annet på grunn av lite vind fra NV. Sjøorre, havhest, tyvjo, polarjo, krykkje, sildemåke, hettemåke, makrellterne og rødnebbterne har blitt sett i mye lavere antall enn gjennomsnittet.

Også for vaderne har et stort antall arter vært fåtallige: Sandlo, heilo, tundralo, vipe, sandløper, myrsnipe, brushane, småspove og storspove ble registrert med lavere tall enn normalt.

Det har ikke vært noen par vipe som har holdt seg i området. Dessverre er dette fjerde året på rad at vipene enten lar være å hekke eller har hatt 100 % mislykket hekking i fyrområdet.

Det har vært en rekke bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av våren. De mest spesielle registreringene er 1 glente, 1 steppehauk, 1 avosett, 1 alaskasnipe, 1 svømmesnipe, 1 svarthavsmåke, 1 dverglerke, 2 amursvale, 1 sitronerle, 1 asiasvarstrupe, 1 busksanger, 1 rødtoppfuglekonge og en rosenstær.Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende om våren. Tilsammen har rundt 100 besøkende fått omvisning i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. Konstantin Lebus (Tyskland) og Ida Verbraeken (Nederland) har vært frivillige ved stasjonen det meste av vårsesongen og hjulpet Rubén Piculo (hovedringmerker denne våren) og Aïda López som har vært ansvarlig for feltarbeidet våren 2018. Hvis du ønsker å sjekke listen av fugler ringmerket i løpet av denne våren, kan du klikke HER.Merketall
Denne sesongen277
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Brunsisik2-97%
Lappspurv1-94%
Snøspurv2-93%
Toppmeis1-89%
Dvergfalk2-77%
Lomvi1188+1909%
Kortnebbgås164+1344%
Alke510+1295%
Låvesvale859+1230%
Trane108+813%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september
  Rapport fra våren 2023
  Ny rapport: Måling av elektromagnetiske feltstyrke fra fugleradar ved Lista fyr.

Nyheter fra NOF
Bra besøk i Fugleteltet på...
Takhekkende måker i Oslo 2022
Ankerfjella IBA trues av...
Kraftlinjer og vindmøller...
Lille måltrost og den enda...
Fine hekkeflåter til ternene...
Statsforvalteren sier nei til...
Hotell i særklasse


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793